Zafer direnen ODTÜ işçisinin olacak

ODTÜ’de iki yüzden fazla işçiyi etkileyen toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine Tez-Koop İş sendikasında örgütlü işçiler 4 Aralık Cuma günü greve çıkıyor. Her gün ODTÜ’de kazan dairesinden yemekhaneye, kütüphaneden iç hizmetlere kadar pek çok görevde çalışan, her gün ODTÜ’nün var edilmesinde emeği geçen yüzlerce işçinin onurlu mücadelesini selamlıyoruz.

İşveren konumunda olan ODTÜ Rektörlüğü işçilerle doğrudan görüşme yapmayarak, işveren sen­dikasının arkasına saklanmaktadır. ODTÜ işçileri, devletin işçileri sindirmek için kullandığı araçların­dan biri olan Kamu İşverenleri Sendikası ile karşı karşıyadır. Kamu İş toplu iş sözleşmesi görüşmele­rinde resmen işçinin ekmek parasıyla, aklıyla alay etmeye çalışmaktadır. Hazirandan beri yürütülen görüşmelerde Kamu İş önce günlük 50 kuruşluk, daha sonra işçilerin tepkisi üzerine 1 liralık zam tek­lif etmiştir. Kamu kaynaklarını yağmalayanlar, sıra işçinin hakkını vermeye gelince, işçiyle dalga geçen ücret zamlarını bir lütuf gibi önümüze koyuyorlar.

Biliyoruz ki, hak verilmez alınır! Şimdi, ODTÜ işçisi, tüm kararlılığıyla direnişe geçiyor. İşçiye-e­mekçiye her türlü sömürüyü, aşağılanmayı reva gören, ölmeyi fıtrat bilen bu sistemde işçiler ve emekçiler için insanca yaşamanın, haklarını elde etmenin tek yolu baş kaldırmaktır.

İşçiler birlikte tavır alarak “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz!” diyerek mücadelelerinin kararlılığını tüm ODTÜ’ye göstermektedir. Artık grevi büyütmek, güçlendirmek için kolları sıvama, küreklere asılma zamanıdır. Yüzyıllardır işçi sınıfı­nın biriktirdiği grev tecrübeleri göstermiştir ki:

– İşçilerin onurlu ve kararlı duruşları olmazsa olmazdır. İşveren ve arkasına saklandığı işveren sen­dikası işçileri diğer ODTÜ bileşenlerinin gözünde karalamak, işçilerin moralini, birliğini bozmak için hamlelerde bulunacaktır. Ancak, işçiler bir arada du­rarak gereken cevabı verecektir. Bunun için, işçilerin haklı mücadelesinin anlatılması, mücadele içindeki işçilerin olduğu kadar tüm ODTÜ emekçilerinin sorumluluğudur.

– Kazanımların kalıcı hale getirilmesi, mücadelenin sürekliliğine bağlıdır. Bu bağlamda komitelerin örgütlülüğü arttıracak şekilde geliştirilmesi önümüze koymamız gereken temel gündemlerden biridir.

– Üniversitenin tüm bileşenlerinin greve fiilen destek vermesi grevi çok daha güçlü kılacaktır. Sınıf daya­nışmasını büyütmek bugün tüm ODTÜ bileşenlerinin asli görevidir. Bu mücadele sadece kadrolu işçilerin değil, tüm ODTÜ emekçilerinin ortak mücadelesidir.

– Toplu iş sözleşmesinde işçilerin muhatabı Kamu İş olsa da bugün ODTÜ yönetiminin atabileceği adımlar vardır. Pek çok üniversitede yönetimi Kamu İş’ten istifa etmiştir. Bugün ODTÜ yönetiminden bunu talep etmek, mücadele yoluyla istifasını sağla­mak işçiler için mümkündür.

Bizler İşçi Gazetesi olarak onurlu bir yaşam için, hakkı için mücadele eden her işçinin – emek­çinin yanında olacağız. Mücadeleniz, hepimizin mücadelesidir! Hakkımız olanı almak için başlat­tığımız mücadelemizi, daha da örgütlenerek zafere ulaştıracağız!

İŞÇİ GAZETESİ

3 Aralık 2015