Devrimcilikte Bilgelik

Devrimci, yüzyılların ürünü olan düzene ve taşlaşmış alışkanlık ve boyun eğme ilişkilerine meydan okumadır, başkaldırıdır. Bu ilişkileri değiştirmek üzere, bu soylu toplumsal mücadeleye önderlik...

NATO “Doğu”ya, “hamdolsun”, askerimiz çok

Kore Savaşı’nın üzerinden epeyce zaman geçti, 70 yılı aşkın bir süre. TC devleti, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, SSCB’ye karşı ileri karakol olarak örgütlenmek istendi....

Devlet içi savaş, “iç savaş” değildir “Helâlleşmek” mi? Korkuyor Erdoğan Saray’ı korku sarmıştır

Biz Marksistler için devlet, insan toplumunun belirli bir evresinde, ilkel-komünal toplumun dağılışı ve köleci toplumun ortaya çıkışı döneminde, ortaya çıkmıştır. Devlet, “toplum yönetimi” değildir....

Kanatlarından vurulan göklerdeki kartal: Sabahattin Ali

“Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum; Mor çiçekli dal gibiydim, Bahar vaktinde kırıldım...” Bir gün kadrim bilinirse/ İsmim ağza alınırsa/ Yerim soran bulunursa/ Benim meskenim dağlardır,” diyen “Onun Adı...

İstibdat’a baş eğmeyen özgürlük ozanı

“Düşsün, zorbalık için, sana eğilen başlar birer birer! Kopsun, seni bir hak diye alkışlayan eller!” Ruşen Eşref’in, “O, toplumdaki bütün titreşimleri gece gündüz uyumadan izleyen bir...

“Bizim hikâyemiz”(!): Pontos meselesi…

“Yalan, ona inanmaktan hoşlananlar çoğaldıkça, ‘Doğru’ sayılmaya başlar!” İbn-i Sina’nın ifadesiyle, “Kuşku duymayan kişi bakmaz, bakmayan görmez, görmeyen kör ve şaşkın kalır”ken; gerekli ve vazgeçilemeze ilişkin olarak,...

Kapitalizmin krizi, pandemi ve seks – İdil Özkurşun

Foucault, Cinselliğin Tarihi çalışmasında cinsel ilişkiyle toplumsal ilişki arasındaki eşbiçimlilik ilkesini şu şekilde açıklar: “... cinsel ilişkinin -ki bu ilişki hep duhulün oluşturduğu bir...

İki, üç… Daha fazla Filistin/ Göksel Kılınç

Filistinliler 11 günlük bir muharebe sonucunda İsrail’in kendi rızası dışında savaştan çekilmesini sağladı. Filistin’in siyonist devletin kuruluşunu takiben işgal edilen ’48 topraklarında, Batı Şeria’da,...

15-16 Haziran 1970’ten tanıklık: Bir öğrencinin gözlemleri “Bugün yürümezseniz, hiç yürüyemezsiniz”

Sistematik Felsefe dersinde “insanın Kozmos’daki yeri” konusunu işledik. Seminer odasından çıktığımızda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin kalın taş duvarları, Şehzadebaşı tarafından gelen gök gürlemesine benzer seslerle...

Saray Rejimi ve savaş politikaları

“Rant, yağma ve savaş ekonomisi”, bizim bugünkü ekonomik işleyişe verdiğimiz addır. Saray Rejimi ile yakından bağlıdır. Bu her ikisi ise, bir yandan paylaşım savaşımına...

Rant, yağma ve savaş ekonomisi “Muktedir” yağmacı, “muhalif” ninnici

Sedat Peker’in anlattıkları mı, yoksa 17-25 Aralık süreci mi, yoksa Zarrab vakumlaması mı, yoksa hiçbiri değil de, Sezgin Baran Korkmaz (SBK) mı, size hangisi...

Rant kafası ve iç savaş hukuku ile pandemi süreci

Sarayların gerçeği ile kulübelerin, gecekonduların gerçeği hep ayrı olmuştur. Bu sadece bugüne ait bir mesele değildir, zaten bu vurgu da yüzlerce yıllık bir vurgudur....

Gerçekten de, “bizi kurtaracak olan, kendi kollarımızdır!”

“Gömülecek bir yerimiz bile yoksa vatanda Ve dövülmüş köpek gibi yalnızsak Bu suç bizim suçumuz ey emekçiler Bu karanlık bizim karanlığımız!” Aslına bakılırsa, bunda şaşırtıcı bir şey de...

Unutmamalı… Kanıksamamalı! / Sibel Özbudun-Temel Demirer

“Haklarımı aramaktayım. Onları gören oldu mu?” Yaşar Alperen Savaş (17)... Felek Batur (7)... Raşid Oso (8)... Hakan Sarak (5)... Mahmut Buluk (16)... Zeliha Cuma (7)... Helin...

Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar… (1920’lerden 1970’lere devrimci kadınlar)

“Yaşamak; Teslim olmadan, Boyun eğmeden, El etek öpmeden yaşamaktır.” G eçen gün, postadan irice bir zarf çıktı. İçinden çoktan toza-toprağa karıştığını düşündüğüm yüzlerce sayfa elyazması not, fotokopi vs. 1980’li...

Erdoğan’ın Putin’den özrü krizi çözer mi?

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu politik kriz, tahmin edilenin çok ötesinde sarsıcı etkiler yapacak düzeye gelmiş bulunuyor. AKP iktidarı, bölgesel krizin en karmaşık ve başarısız dönemini yaşıyor. Bölgesel ilişkilerde bütünüyle kaybeden Erdoğan merkezli AKP iktidarı, geçmişte tavizsiz bir şekilde sürdürdüğü Ortadoğu politikasında bir ‘U’ dönüşü yapmak zorunda kaldı. Bunun ilk adımını da Erdoğan’ın Putin’e ‘özür’ mektubu göndermesi oldu.

Parlamentoda özgürlük mücadelesine karşı darbe

Türkiye’de son birkaç haftadır ciddi politik gelişmeler yaşanıyor. AKP içerisinde Davutoğlu’na yönelik gerçekleştirilen darbeden sonra, AKP’nin önderliğinde MHP ve CHP’nin aktif desteğiyle parlamentoda ikinci bir darbe gerçekleştirildi. Bu iki yönelim birlikte ele alındığında Türkiye’nin nereye doğru gittiğine dair çok daha somut bir fikir edinebiliriz. 

SURİYE’NİN GÜÇ SAVAŞINDA CENEVRE-3 ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

Suriye’nin yeniden yapılandırılması bölgesel ilişkilerin seyri konusunda bize somut bir fikir veriyor. Suriye’nin politik istikrarına paralel olarak Körfez bölgesi merkez olmak üzere diğer alanların dizayını için yeni projelerin devreye konulacağı ve belki de haritaların yeniden çizilmesinin ilk adımı atılmış olacak. Bu nedenle hem uluslararası güçler hem de bölgesel güçler uzun vadeli çıkarları için Suriye’nin dizaynında aktif yer almak istiyorlar. Bu bakımdan Suriye’nin toplumsal dinamiklerine dayanarak bir istikrar sağlamaktan çok, dış müdahalelerle belli bir denge oluşturulmaya çalışılıyor.

Saray Rejimi ve direniş yolu

Saray Rejimi, içeride ve dışarıda, savaş ve saldırı naraları atmak zorundadır. İçeride ve dışarıda savaş dışında ayakta kalma olanağı yoktur. Ama içeride ve dışarıda...

“Açları doyurmak” mı? Ya da “plazma hâli” üzerine…

Erdoğan, artık başka bir “hâl” içinde yaşamaktadır. Bazı Erdoğan seviciler, Erdoğan’ın maddenin üç hâli dışında bir başka “hal” içinde yaşadığını söylerlerdi de inanmazdık. Maddenin...

Rant, yağma ve savaş ekonomisi ve içeride ve dışarıda savaş

Saray Rejimi, ekonomi politikaları açısından “rant, yağma ve savaş ekonomisi” üzerine oturuyor. Bu üç ayaktan sadece ranta vurgu yapmak doğru olmaz, eksik kalır. Yağma,...

İlerleme, kalkınma ve büyüme adına yok edilen doğa, çürüyen toplum…

Kapitalizm, mülksüzleştirerek sermaye biriktirmektir. İnsana ve doğaya zarar vermeden, sosyal kötülükleri azdırmadan, ekolojik dengeleri aşındırmadan yol alması mümkün olmayan, absürt, lanetli bir sistem, bir...

Kapitalizm-devlet-mafya…

“Kapitalizm yasal mafya, mafya da yasal olmayan kapitalizmdir.” Dario Bötancourt-Maria Garcia “Kapitalizm, egemen sınıf tarafından kanunileştirilmiş (yasalara bağlanmış) bir kanunsuzluktur.” Al Capone (Amerikalı mafya lideri, milyoner) “Devlet...

Müesses nizamın muhalefeti…

Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. George Orwell Türkiye’de demokrasi pratiğinin hiçbir zaman reel bir karşılığı olmadı. Kitlelerin politik alanda etkili olmasına izin verilmedi. Her ne kadar...

Recep Tayyip Erdoğan: Zincirinden boşanmış terörist*

Giriş: 10 Ekim 2015’te Ankara’da gerçekleşen ve 127 sendikacı, barış aktivisti, Kürt savunucu ve ilericilerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı, ya Recep Tayyip Erdoğan rejimine ya da IŞİD’de mal edildi.

Çocuk gelinler sorununda dinin ikili rolü

Çocuk gelinler sorunu özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’da büyük bir toplumsal, sorundur. Bu sorunun çözümüne yönelik liberaller, feministler, sosyal demokratlar, bazı ulusal hareketler ve sosyalistlerin yoğun çabaları olduysa da, sorun caydırıcı bir biçimde ve yaygınlıkta varlığını sürdürmektedir. Bu soruna yönelik çok sayıda yasal yaptırımlar ve BM nezdinde sayısız girişimler gerçekleştirildiği halde köklü bir çözüm sağlandığı söylenemez.