1 Mayıs 2021 Devlet emrinde sendikacılık işçi sınıfının esareti

“Balta adamın elinde, ağacın gövdesine inmektedir. Ağacın baltaya şöyle seslendiği rivayet edilir: ‘Ey balta, sen beni kesemezdin ama neyleyeyim ki sapın benden yapılmış.’” 1 Mayıs 2021, hem...

Somut durum: Yükselen sınıf mücadelesi ve yol ayrımı

Biz Marksistler, her zaman, “sınıf mücadelesi” denilen şeyi “yaratan” kişiler ya da bizdeki hâli ile “uydurmuş” kişiler olarak görülürüz. Bu, resmî olarak devletin vermek...

Saray Rejimi: Bir fotoğraf – Deniz Adalı

Kaldıraç dergisinin Ekim 2015 tarihli 171. sayısında yayımlanmıştır.

İstibdat’a baş eğmeyen özgürlük ozanı

“Düşsün, zorbalık için, sana eğilen başlar birer birer! Kopsun, seni bir hak diye alkışlayan eller!” Ruşen Eşref’in, “O, toplumdaki bütün titreşimleri gece gündüz uyumadan izleyen bir...

“Bizim hikâyemiz”(!): Pontos meselesi…

“Yalan, ona inanmaktan hoşlananlar çoğaldıkça, ‘Doğru’ sayılmaya başlar!” İbn-i Sina’nın ifadesiyle, “Kuşku duymayan kişi bakmaz, bakmayan görmez, görmeyen kör ve şaşkın kalır”ken; gerekli ve vazgeçilemeze ilişkin olarak,...

Sönmeyen bir yıldız

“Kendiniz gibi olduğunuz zaman iyisinizdir.”   Friedrich Hegel’in, “Dünyadaki büyük işlerin hiçbiri tutku olmadan gerçekleşmemiştir,” sözlerini doğrularcasına; Bertolt Brecht’in, “İnsan, ancak onu düşünen hiç kimse kalmadığı zaman...

İki, üç… Daha fazla Filistin/ Göksel Kılınç

Filistinliler 11 günlük bir muharebe sonucunda İsrail’in kendi rızası dışında savaştan çekilmesini sağladı. Filistin’in siyonist devletin kuruluşunu takiben işgal edilen ’48 topraklarında, Batı Şeria’da,...

15-16 Haziran 1970’ten tanıklık: Bir öğrencinin gözlemleri “Bugün yürümezseniz, hiç yürüyemezsiniz”

Sistematik Felsefe dersinde “insanın Kozmos’daki yeri” konusunu işledik. Seminer odasından çıktığımızda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin kalın taş duvarları, Şehzadebaşı tarafından gelen gök gürlemesine benzer seslerle...

Walter Benjamin’in tarih ve zaman anlayışı: Proustyen bir an / Feraye Yeşil

Giriş Bu makalede Walter Benjamin’in “Tarih Kavramı Üzerine Tezler” adlı çalışmasından da hareketle, onun tarihe bakışı ve zaman anlayışı ile kendisinin de etkilendiği ve üzerine...

Rant kafası ve iç savaş hukuku ile pandemi süreci

Sarayların gerçeği ile kulübelerin, gecekonduların gerçeği hep ayrı olmuştur. Bu sadece bugüne ait bir mesele değildir, zaten bu vurgu da yüzlerce yıllık bir vurgudur....

Sedat Peker’in açıklamaları: Devletin çeteleşmesi çetelerin devletleşmesi

Biz Marksistler için devlet, sınıflı toplumun bir gerçeği, sınıfların varlığının bir itirafı, insanın insana kulluğunun bir göstergesi, egemen sınıfın, sömürenlerin diğer sınıflar üzerindeki baskı...

Çözülme, çeteleşme, çürüme, yalan, baskı ve şiddet İşte Saray Rejimi – Fikret Soydan

Elbette, bizim Saray Rejimi dediğimiz TC devletinin bugünkü yapılanmasının dayandığı gerçekler üzerinde epeyce tartıştık. Hâlâ da tartışmalıyız. İlkin, biz, Kaldıraç Hareketi olarak, günümüz kapitalist-emperyalist sistemi...

Unutmamalı… Kanıksamamalı! / Sibel Özbudun-Temel Demirer

“Haklarımı aramaktayım. Onları gören oldu mu?” Yaşar Alperen Savaş (17)... Felek Batur (7)... Raşid Oso (8)... Hakan Sarak (5)... Mahmut Buluk (16)... Zeliha Cuma (7)... Helin...

Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar… (1920’lerden 1970’lere devrimci kadınlar)

“Yaşamak; Teslim olmadan, Boyun eğmeden, El etek öpmeden yaşamaktır.” G eçen gün, postadan irice bir zarf çıktı. İçinden çoktan toza-toprağa karıştığını düşündüğüm yüzlerce sayfa elyazması not, fotokopi vs. 1980’li...

Arzu Çerkezoğlu’na açık mektup – Sibel Özbudun

“Başkalarını özgürleştirebilmek için, önce kendimizi özgürleştirmeliyiz.” Sizinle pek karşılaşmadık. Yüzyüze görüşmüşlüğümüz olmadı, belleğim beni yanıltmıyorsa… Belleğimde size ilişkin en net anı, bundan birkaç yıl öncesine ait. Bir...

Erdoğan’ın Putin’den özrü krizi çözer mi?

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu politik kriz, tahmin edilenin çok ötesinde sarsıcı etkiler yapacak düzeye gelmiş bulunuyor. AKP iktidarı, bölgesel krizin en karmaşık ve başarısız dönemini yaşıyor. Bölgesel ilişkilerde bütünüyle kaybeden Erdoğan merkezli AKP iktidarı, geçmişte tavizsiz bir şekilde sürdürdüğü Ortadoğu politikasında bir ‘U’ dönüşü yapmak zorunda kaldı. Bunun ilk adımını da Erdoğan’ın Putin’e ‘özür’ mektubu göndermesi oldu.

Parlamentoda özgürlük mücadelesine karşı darbe

Türkiye’de son birkaç haftadır ciddi politik gelişmeler yaşanıyor. AKP içerisinde Davutoğlu’na yönelik gerçekleştirilen darbeden sonra, AKP’nin önderliğinde MHP ve CHP’nin aktif desteğiyle parlamentoda ikinci bir darbe gerçekleştirildi. Bu iki yönelim birlikte ele alındığında Türkiye’nin nereye doğru gittiğine dair çok daha somut bir fikir edinebiliriz. 

SURİYE’NİN GÜÇ SAVAŞINDA CENEVRE-3 ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

Suriye’nin yeniden yapılandırılması bölgesel ilişkilerin seyri konusunda bize somut bir fikir veriyor. Suriye’nin politik istikrarına paralel olarak Körfez bölgesi merkez olmak üzere diğer alanların dizayını için yeni projelerin devreye konulacağı ve belki de haritaların yeniden çizilmesinin ilk adımı atılmış olacak. Bu nedenle hem uluslararası güçler hem de bölgesel güçler uzun vadeli çıkarları için Suriye’nin dizaynında aktif yer almak istiyorlar. Bu bakımdan Suriye’nin toplumsal dinamiklerine dayanarak bir istikrar sağlamaktan çok, dış müdahalelerle belli bir denge oluşturulmaya çalışılıyor.

Rant, yağma ve savaş ekonomisi ve içeride ve dışarıda savaş

Saray Rejimi, ekonomi politikaları açısından “rant, yağma ve savaş ekonomisi” üzerine oturuyor. Bu üç ayaktan sadece ranta vurgu yapmak doğru olmaz, eksik kalır. Yağma,...

Filistin sorunu ve sosyalizm

Ezen ile ezilen, sömüren ile sömürülen, zalim ile mazlum arasındaki mücadele sınıflı toplum tarihi kadar, devletlerin varlığı kadar eskidir. Bir insanın bir başka insanın...

Kaygılı Avrupa, Avrupacı solcu, iyi insan

Ülkemiz solunun “Batı” hayranlığı bir sır değildir. Sır olmadığı gibi, kökten hatalı olduğu da açıktır. Bu sadece Rönesans ile başlayan süreçlerin sonucu, bilim ve...

Kapitalizm-devlet-mafya…

“Kapitalizm yasal mafya, mafya da yasal olmayan kapitalizmdir.” Dario Bötancourt-Maria Garcia “Kapitalizm, egemen sınıf tarafından kanunileştirilmiş (yasalara bağlanmış) bir kanunsuzluktur.” Al Capone (Amerikalı mafya lideri, milyoner) “Devlet...

Müesses nizamın muhalefeti…

Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. George Orwell Türkiye’de demokrasi pratiğinin hiçbir zaman reel bir karşılığı olmadı. Kitlelerin politik alanda etkili olmasına izin verilmedi. Her ne kadar...

Kapitalizm emperyalizm üretmeden, emperyalizm savaşsız, hegemonya düşmansız yapamaz…

“Bütün eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş narası ve insan soyunun büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların birliği yönünde hararetli bir çağrı niteliği taşıyor.” Ernesto Che Guevera Kapitalizm...

Recep Tayyip Erdoğan: Zincirinden boşanmış terörist*

Giriş: 10 Ekim 2015’te Ankara’da gerçekleşen ve 127 sendikacı, barış aktivisti, Kürt savunucu ve ilericilerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı, ya Recep Tayyip Erdoğan rejimine ya da IŞİD’de mal edildi.

Çocuk gelinler sorununda dinin ikili rolü

Çocuk gelinler sorunu özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’da büyük bir toplumsal, sorundur. Bu sorunun çözümüne yönelik liberaller, feministler, sosyal demokratlar, bazı ulusal hareketler ve sosyalistlerin yoğun çabaları olduysa da, sorun caydırıcı bir biçimde ve yaygınlıkta varlığını sürdürmektedir. Bu soruna yönelik çok sayıda yasal yaptırımlar ve BM nezdinde sayısız girişimler gerçekleştirildiği halde köklü bir çözüm sağlandığı söylenemez.