Makarayı geri sarmak ya da gerçeklikten kopma hâli

Evet, bir yanda Aya Sofya meselesi var, bir yanda Libya, bir yanda Suriye savaşları. Bir yanda Yunanistan ile Meis adası etrafında “it...

Çözüm: Birleşik Emek Cephesi

Saray Rejimi, bugünlerde, ayakta durabilmek için çok farklı yollar denemektedir. Aslında hiçbiri de yeni değildir. Ama “yeni” diye sahaya sunulan, tedavüle konulan...

“Hagia Sofia”: Kurtarmaya yeter mi?

Aya Sofya, Hagia Sofia’dır ve “kutsal bilgelik” demek oluyor. İstanbul’un simgelerinden biridir. Hagia, hacı gibi kutsal, sofia ise bilge demektir. Demek Sofiya...

İktidarın “kayıkçı dövüşü”: İstanbul Sözleşmesi

“burada daha ne kadar öleceğim?yeryüzüyle gökyüzün aracısı olarakbulutu haraca kestiğiniz yerde?” AKP’nin ayağı İstanbul Sözleşmesi’ne fena dolandı. İktidarının...

Rumlara dair tarih (b)ilgisi

“Kendimi saklayarak yaşadım aranızdaHiçbir zaman bulamayacağınız mezarlar kazdımİçlerine hayatımı gömdüğümOysa adlarımız vardı bizimDaha içten, daha derin ve daha gerçekO adlar ki...

Kadınlar “savaş ganimeti” mi?

“Özgürlük hiçbir zaman verili değildir,her zaman tehdit altındadır.Mutlak belirlilik, her defasında da,özgürlük yoksunluğudur.” Tesadüf olamaz... Önce muhalif kadın gazetecileri,...

Erdoğan’ın Putin’den özrü krizi çözer mi?

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu politik kriz, tahmin edilenin çok ötesinde sarsıcı etkiler yapacak düzeye gelmiş bulunuyor. AKP iktidarı, bölgesel krizin en karmaşık ve başarısız dönemini yaşıyor. Bölgesel ilişkilerde bütünüyle kaybeden Erdoğan merkezli AKP iktidarı, geçmişte tavizsiz bir şekilde sürdürdüğü Ortadoğu politikasında bir ‘U’ dönüşü yapmak zorunda kaldı. Bunun ilk adımını da Erdoğan’ın Putin’e ‘özür’ mektubu göndermesi oldu.

Parlamentoda özgürlük mücadelesine karşı darbe

Türkiye’de son birkaç haftadır ciddi politik gelişmeler yaşanıyor. AKP içerisinde Davutoğlu’na yönelik gerçekleştirilen darbeden sonra, AKP’nin önderliğinde MHP ve CHP’nin aktif desteğiyle parlamentoda ikinci bir darbe gerçekleştirildi. Bu iki yönelim birlikte ele alındığında Türkiye’nin nereye doğru gittiğine dair çok daha somut bir fikir edinebiliriz. 

SURİYE’NİN GÜÇ SAVAŞINDA CENEVRE-3 ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

Suriye’nin yeniden yapılandırılması bölgesel ilişkilerin seyri konusunda bize somut bir fikir veriyor. Suriye’nin politik istikrarına paralel olarak Körfez bölgesi merkez olmak üzere diğer alanların dizayını için yeni projelerin devreye konulacağı ve belki de haritaların yeniden çizilmesinin ilk adımı atılmış olacak. Bu nedenle hem uluslararası güçler hem de bölgesel güçler uzun vadeli çıkarları için Suriye’nin dizaynında aktif yer almak istiyorlar. Bu bakımdan Suriye’nin toplumsal dinamiklerine dayanarak bir istikrar sağlamaktan çok, dış müdahalelerle belli bir denge oluşturulmaya çalışılıyor.

Saray’ın Kalın’lı-İnce’li hâlleri

Konumuz Muharrem İnce’dir. Aslında, kendisi bir konu olarak, Saray Rejimi tarafından masaya sürülmüştür. Böyle olunca, bir “konu” hâline geliyor.

ABD tetikçiliği: Türk dış politikası

Amerikalı olmak isteği, tüm sağ siyasetin, tüm devlet eksenli siyasetin gizli veya açık hedefidir. 1950’lerde Menderes NATO’ya girerken, ABD’nin kendisine koştuğu, Kore’ye...

Saray’ın YouTube macerası “Kral çıplak” mı?

Ağanın dışkısının üzerine dışkı, sözünün üzerine söz olmaz. Bunu, biz, binlerce yıllık sömürü tarihi, ezilmişlik tarihi boyunca öğrenmiş bulunuyoruz. Onun için, sultanların, ağaların, büyük...

Mücadele zeminini değiştirmek!

Sosyal eşitsizlik ve sömürüye dayalı bir egemenlik sistemi, sadece kaba kuvvete, çıplak şiddete dayanarak varlığını sürdüremez, kendini yeniden üretemez. Zira, şiddetin ve çatışmanın kural olduğu, süreklilik arz ettiği bir sosyal ortam, bizzat egemenlik sisteminin de ‘istikrarsızlığı’ anlamına gelecektir.

Filistin: 70 yıllık insanlık utancı…

Bu dünyada yaşayan ‘ortalama insan’ Filistin’e dair gerçeği bilmez. Her şey ‘bilmemesi’ için kurgulanmıştır çünkü...

Referandumun AKPcesi…

Referandum, yürütme organı (iktidar) tarafından teklif edilen bir kanun veya düzenlemenin yurttaşların tamamının oyuna sunulmasıdır. Referandumun en çok başvurulduğu ülke İsviçre’dir. Orada belirli sayıda yurttaşın talebi üzerine de referandumlar yapılıyor. Fakat herhangi bir örgüt, bir sendika, bir şirket, vb. de üyelerine bir sorunu oylatma yoluna gidebilir. Oylama evet-hayır veya onaylama-reddetme şeklinde tezahür ediyor. Yüzde elli den bir fazla oy alan taraf kazanıyor ve diğer taraf sonucu kabulleniyor...

Çocuk gelinler sorununda dinin ikili rolü

Çocuk gelinler sorunu özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’da büyük bir toplumsal, sorundur. Bu sorunun çözümüne yönelik liberaller, feministler, sosyal demokratlar, bazı ulusal hareketler ve sosyalistlerin yoğun çabaları olduysa da, sorun caydırıcı bir biçimde ve yaygınlıkta varlığını sürdürmektedir. Bu soruna yönelik çok sayıda yasal yaptırımlar ve BM nezdinde sayısız girişimler gerçekleştirildiği halde köklü bir çözüm sağlandığı söylenemez.

Niçin hedef seçildim?*

Hrant Dink * Bu yazı 12 Ocak 2007 tarihinde Agos Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Başlarken bir...

Kayyumlara karşı ‘halk belediyeciliği’

Selim Gencer “Binaya kayyum atadınız ama biz halkımızın arasındayız”1 31 Mart’ta halk, yağmacı, talancı...

Müjde: Saray’dan “gaz” çıkıyor!

Erdoğan “acayip” hamleler yapıyor. Ayasofya’yı cami ilan etmek, büyük bir “egemenlik” harekâtıdır. Olan Çamlıca’da dikilen, sultanlık eseri olan camiye...

“Biz uçuyoruz”, “Hem de buzdolabımız var”

Bugünlerde ülkemizde yaşananlar, biraz düşünen herkes için, traji-komik niteliktedir. İnsan, bir olay karşısında, gülmekten kendini alamıyor ama olay aslında trajiktir. Mutlaka o...

“Resmî-istatistikî” yalan ve ekonomi “tıkırında”

Damat, Saray Rejimi olmamış olaydı, belki bu makamda hiçbir zaman yer tutamamış olacaktı. Bu nedenle mi, yoksa Erdoğan’ın yağcılıkla kandırılmasının kolay olması nedeniyle mi...

Laiklik zarurettir

“Sekülerizmde gizem, maskaralık,rahipler, seremoniler, sahtelik,mucize ve cezalandırma yoktur.” Laikliği yeniden konuşmak zorundayız. “Olmazsa olmaz” bir kaçınılmazlık olarak acil...

Mizah/gülmece şah(lar)ı mat eder

“Gülen kitap yeğdir ağlayan kitaptan,gülmektir çünkü insanı insan eden.” ABD’nin muhafazakârlarından ‘The Wall Street Journal’ın bile, “Siyasi mizah...

Doğan Hızlan vesilesiyle eleştiri ve yazmak üstüne

“Tarihsel koşullar en güçlübireylerden daha güçlüdür.” Papyon takan, gömleklerini hazır almayıp diktiren, ceketinin iç cebinde köstek taşıyan sanat insanı”...

Recep Tayyip Erdoğan: Zincirinden boşanmış terörist*

Giriş: 10 Ekim 2015’te Ankara’da gerçekleşen ve 127 sendikacı, barış aktivisti, Kürt savunucu ve ilericilerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı, ya Recep Tayyip Erdoğan rejimine ya da IŞİD’de mal edildi.