“Paranın dini yoktur” Ya imanı var mıdır? – Deniz Adalı

Başlığın yarısı Erdoğan’a aittir. “Paranın dini yoktur” demiştir. 30 Kasım olmalı, yeni korona virüs önlemlerini açıklarken, Katar meselesine girmiştir ve o bahiste,...

TC devleti üzerine Tekelci polis devleti ve “Saray Rejimi”

Bugünlerde, TC devleti üzerine tartışmalar, biraz çekingen bir biçimde de olsa, hayli bir külliyat oluşturacak biçimde olmasa da, her tartışmanın içinde biraz...

İşçi sınıfının çözümü: Birleşik Emek Cephesi

İçinden geçtiğimiz dönemde, kriz, giderek derinleşiyor. Bu aslında, 2018 ile başlayan ekonomik krizin yükseliş sürecinden daha önce başlamış bir krizdir. 2018 Ağustosu’nda,...

Dersimiz: Komutan(ımız) Che veya Hasta Siempre, Commandante!

“Hadi gidelim dostum,Öcünü almak için haksızlıkların.Asi yıldızlar parlasın alnımızda.Yenemezsek ölürüz ne çıkar...” 3 Kasım 1966’da Adolfo Mena González...

İktidarın “kayıkçı dövüşü”: İstanbul Sözleşmesi

“burada daha ne kadar öleceğim?yeryüzüyle gökyüzün aracısı olarakbulutu haraca kestiğiniz yerde?” AKP’nin ayağı İstanbul Sözleşmesi’ne fena dolandı. İktidarının...

Rumlara dair tarih (b)ilgisi

“Kendimi saklayarak yaşadım aranızdaHiçbir zaman bulamayacağınız mezarlar kazdımİçlerine hayatımı gömdüğümOysa adlarımız vardı bizimDaha içten, daha derin ve daha gerçekO adlar ki...

Erdoğan’ın Putin’den özrü krizi çözer mi?

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu politik kriz, tahmin edilenin çok ötesinde sarsıcı etkiler yapacak düzeye gelmiş bulunuyor. AKP iktidarı, bölgesel krizin en karmaşık ve başarısız dönemini yaşıyor. Bölgesel ilişkilerde bütünüyle kaybeden Erdoğan merkezli AKP iktidarı, geçmişte tavizsiz bir şekilde sürdürdüğü Ortadoğu politikasında bir ‘U’ dönüşü yapmak zorunda kaldı. Bunun ilk adımını da Erdoğan’ın Putin’e ‘özür’ mektubu göndermesi oldu.

Parlamentoda özgürlük mücadelesine karşı darbe

Türkiye’de son birkaç haftadır ciddi politik gelişmeler yaşanıyor. AKP içerisinde Davutoğlu’na yönelik gerçekleştirilen darbeden sonra, AKP’nin önderliğinde MHP ve CHP’nin aktif desteğiyle parlamentoda ikinci bir darbe gerçekleştirildi. Bu iki yönelim birlikte ele alındığında Türkiye’nin nereye doğru gittiğine dair çok daha somut bir fikir edinebiliriz. 

SURİYE’NİN GÜÇ SAVAŞINDA CENEVRE-3 ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

Suriye’nin yeniden yapılandırılması bölgesel ilişkilerin seyri konusunda bize somut bir fikir veriyor. Suriye’nin politik istikrarına paralel olarak Körfez bölgesi merkez olmak üzere diğer alanların dizayını için yeni projelerin devreye konulacağı ve belki de haritaların yeniden çizilmesinin ilk adımı atılmış olacak. Bu nedenle hem uluslararası güçler hem de bölgesel güçler uzun vadeli çıkarları için Suriye’nin dizaynında aktif yer almak istiyorlar. Bu bakımdan Suriye’nin toplumsal dinamiklerine dayanarak bir istikrar sağlamaktan çok, dış müdahalelerle belli bir denge oluşturulmaya çalışılıyor.

Süpürülmüş Damat, damatsız Saray

Damat Berat, modern araçları kullanarak, kardeşinin yönettiği basın yerine Instagram’ı tercih ederek, istifasını ilan etti. Aslında “büyük bir olay”dır.

Askıda ekmek, askıda anayasa, askıda insanlık, askıda iş Yağma, yalan, hırsızlık iktidarda

Tarihe geçmenin birçok yolu olmalı. Hatta birçok yolu var, olmalı da ne demek. Bahçeli, öyle anlaşılıyor, “askıda ekmek” sahnesi ile tarihe geçmeye...

Demokratik kitle örgütleri üzerine

Liberal “aydınlar”dan eskiden daha çok duyardık, “örgütlü toplum” diye söze başlarlardı. Bugünlerde, bu konudaki istekleri azalmışa benzer. Artık, ağızlarında, STK (sivil toplum kuruluşları) sözcüğü...

Kapitalizm dahilinde ‘fırsat eşitliği’ mümkün değildir…

Covid-19 toplumun ne kadar kırılgan bir zemin üzerinde durduğunu, sosyal güvenceden yoksun olmanın ne demek olduğunu açık etti. Rejimin ne mene bir...

Mücadele zeminini değiştirmek!

Sosyal eşitsizlik ve sömürüye dayalı bir egemenlik sistemi, sadece kaba kuvvete, çıplak şiddete dayanarak varlığını sürdüremez, kendini yeniden üretemez. Zira, şiddetin ve çatışmanın kural olduğu, süreklilik arz ettiği bir sosyal ortam, bizzat egemenlik sisteminin de ‘istikrarsızlığı’ anlamına gelecektir.

Filistin: 70 yıllık insanlık utancı…

Bu dünyada yaşayan ‘ortalama insan’ Filistin’e dair gerçeği bilmez. Her şey ‘bilmemesi’ için kurgulanmıştır çünkü...

Çocuk gelinler sorununda dinin ikili rolü

Çocuk gelinler sorunu özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’da büyük bir toplumsal, sorundur. Bu sorunun çözümüne yönelik liberaller, feministler, sosyal demokratlar, bazı ulusal hareketler ve sosyalistlerin yoğun çabaları olduysa da, sorun caydırıcı bir biçimde ve yaygınlıkta varlığını sürdürmektedir. Bu soruna yönelik çok sayıda yasal yaptırımlar ve BM nezdinde sayısız girişimler gerçekleştirildiği halde köklü bir çözüm sağlandığı söylenemez.

İşçi sınıfı ve ezilen halkların Biden’dan beklentileri olmamalı – Derya Kızılova

"Bu yazı yazıldıktan sonra, ABD'nin Georgia eyaletindeki senato seçimleri tamamlanmış, ve Demokratlar senatoda çoğunluğu elde etmişlerdir."Seçiciler Kurulu Biden’ın zaferini onayladıktan sonra, ABD’de...

“Serkan Eroğlu” – C. Taylan Akdağ

Dünyanın birçok yerine gitmek isteyebilirim, gitmek için çaba harcayabilirim, gidebilirim. Bulunduğum bu yerden çok uzakta bir yere yerleşebilir, orayı tanımak isteyebilirim. Belki...

“Ali Serkan” – Murat Uyurkulak

Kantinlerde masa açardık. Şimdi de açılıyordur muhtemelen. Destekçisi olduğumuz siyasi teşkilatın dergilerini, gazetelerini koyardık elbet önce, sonra devrimci-Marksist kaynak eserleri, hatta sevdiğimiz...

Covid-19 sınıf ayırır mı? Ya aşı ayırır mı?

Biliyorum, “hayır ayırmaz” diyeceksiniz ve ardından aslında biraz da içiniz rahat etmeyecek. Ve sonunda, “bu olaya böyle bakılmaz, sınıfsal bakış burada işlemez”...

Krizin tüm faturası işçi ve emekçilere

Evet, öyle diyoruz: “Krizin faturasını ödemeyeceğiz.” Bunu böyle demek, aslında direniş seçeneğini seçmek, boyun eğmeyeceğimizi ilan etmek, mücadelenin her türlüsüne hazır olduğumuzu...

Saray Rejimi ve “reform”

Kasım ayı, ilginç bir ay oldu. 9 Kasım’da Damat istifa etti. Damat, Saray’da, Hazine kadar yer...

V. İ. Lenin ve Ekim Devrimi

“Kimsenin kuşkusu olmasın; onları mutlaka yeneceğiz!” Ekim Devrimi’ni mümkün...

Irkçılık/faşizm suçu

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hürve bir orman gibi kardeşçesine!” Irkçılık, faşizm tartışmaya açık değildir; kapitalizmden mülhem,...

Trump kâbusu ve emperyalist ABD

“Bir çocuk ağlasa dağ başındagözyaşında Amerika akar.Vurdularsa birini, kanı şorladıysabilin ki kurşunlarda Amerika var.Kişi kişiye köle tutulduysa, asıldıysadarağacında Amerika var.”

Recep Tayyip Erdoğan: Zincirinden boşanmış terörist*

Giriş: 10 Ekim 2015’te Ankara’da gerçekleşen ve 127 sendikacı, barış aktivisti, Kürt savunucu ve ilericilerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı, ya Recep Tayyip Erdoğan rejimine ya da IŞİD’de mal edildi.