Venezuela’nın yoksul emekçi halkının yanındayız!

ABD emperyalizmi 2002’de Bolivarcı Devrim’in önderi Chavez’e karşı gerçekleştirdiği fakat başaramadığı askeri darbe sonrası, uzun bir hazırlıktan sonra, bu sefer sivil görünümlü bir darbeye girişmiştir.

Chavez’le birlikte, Latin Amerika’nın ABD boyunduruğundan kurtulması için atılan adımlardan büyük rahatsızlık duyan ABD, Chavez’e karşı askeri darbe ile başaramadığını, sivil görünümle Maduro’ya karşı başarmak istemektedir.

Komutan Chavez’in Latin Amerika halkları ile geliştirdiği dayanışma, kıtadaki solcu hükümetlerle geliştirdiği ekonomik ve siyasi ortaklık çabaları, ABD emperyalizminin “arka bahçesi” olarak gördüğü kıtada gücünün azalmasına neden olmuştu.

Uzun süredir, sosyalist olmasa da, kıtada yoksul halk lehine atılan en küçük adımlara dahi tahammül edemeyen ABD emperyalizminin yönlendirmeleriyle Arjantin ve Brezilya’dan başlayan sivil darbelerle solcu hükümetlerin devrilmesi sağlanarak, Chavez’in kurmaya çalıştığı anti-emperyalist birlik akamete uğratılmaya çalışılıyordu. Buna paralel, Obama döneminde “olağanüstü tehdit” olarak ilan edilen Bolivarcı Venezuela hem ekonomik, hem de siyasi olarak abluka altına alınmıştı. Bu sayede, Venezuela’dan başlayan sol rüzgârın önü kesilmeye ve Venezuela kuşatılmaya çalışılıyordu.

ABD’de parlatılan “muhalif lider”in kendi kendisini başkan ilan etmesi ve hemen arkasından ABD Başkanı Trump’ın tanıdığını açıklaması, kıtadaki işbirlikçilerin de tanıma sırasına girmesi, yaşanan sürecin ABD’nin açık bir saldırısı olduğunu göstermektedir.

2002’de Chavez’e karşı gerçekleştirilen darbeyi, Venezuela’nın yoksul emekçileri sokağa inerek püskürtmüştü. Sonrasında Chavez, daha soldan, halktan yana politikalarla yanıt vermişti.

Yine son sözü Venezuela’nın yoksulları söyleyecektir.

Chavez’in başlattığı Bolivarcı yürüyüşteki geri düşüş nedeniyle yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen, Venezuela’nın yoksul emekçi halkı ve devrimcileri, emperyalizmin bu darbesini püskürterek ve Bolivarcı Devrimi Chavez’in bıraktığı yerden daha ileri taşımaya çalışacaktır.

Emperyalizme direnen Venezuela halkının yanındayız!

El pueblo unido jamas sera vencido/ Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!

Socialismo o muerte/ Ya sosyalizm ya ölüm!