Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi Sınıflar ve Sınıf Mücadelesi

İçindekiler

  • İkinci Baskıya Önsöz 1
  • Başlarken 2
  • Yöntem Üzerine 3

I. BURJUVA DEVRİMİ ve KAPİTALİST SİSTEMİN OTURMASI 5
– Tarihte Burjuva Devrimler 9
– Burjuva Devrimi Öncesi Sanayinin Durumu ve İşçi Hareketleri 14
– 1919-1923 Burjuva Devrim Üzerine İki Ayrı Görüş 18

II. SANAYİ BURJUVAZİSİNİN YÜKSELİŞİ ve TOPLUMUN HEGOMEN GÜCÜ HALİNE GELMESİ 29
– 1960 Darbesi 30
– Türkiye’de Tekelci Kapitalizm 37
– Türkiye’de Finans Kapitalin Oluşumu 42
– Tekelci Kârın Kaynakları 46
– 1960 Sonrası Sınıf Mücadelesi 51

III. 1970 DARBESİ: DÜZENİN STABİLİZE EDİLMESİ 67
– Köylülüğün Ayrışması 69
– Toplumsal Hareketin Yeniden Yükselişi 84
– Oportünizmin Toplumsal Temelleri 91

IV. EYLÜLİST DARBE 103
– Faşizm ve Tekelci Polis Devleti 105
– 12 Eylül; Ekonominin ve Devletin Yeniden Örgütlenmesi 114
– Alt-Emperyalist Bir Ülke: Türkiye 123
– Alt-Emperyalizm Yolunda Tekelci Strateji 130
– Yöntem Sorunu 153

V. DEVRİMİN NİTELİĞİ ÜZERİNE 153
– Eskimiş Bir Görüş 155
– Burjuva Devriminin Tamamlanmadığı Tezi ve Demokratik Devrim 158
– Demokratik Devrim ve İttifak Politikası 163
– Demokratik Devrim ve Mücadele Yöntemleri 167
– Lenin’in Kesintisiz Devrim Anlayışı 168
– Burjuva Sosyalizmi, Sosyalist Devrimi Nasıl “Savunuyor”? 173
– Devrimin Niteliği 178
– Sosyalist Devrim ve İttifaklar Politikası 183
– Devrimin Yolu ve Mücadele Yöntemleri 187

VI. KİMLİK SORUNU SINIF SAVAŞIMININ İÇİNDEDİR ya da
HALKLAR HAPİSHANESİNDEN HALKLAR MOZAİĞİNE 191

– Giriş 191
– Anti-Komünizm ve Türkleştirme Siyaseti 194
– Enternasyonalizm, Kimliğin Reddi Değildir 205
– Anadolu Devrimi Çok Renkli Bir Sosyalist Devrimdir 211
– Burjuvazinin Yeniden Yapılanma Girişimleri 213
– Kaynakça 217