Trabzon’da 1 Mayıs pikniği

Trabzon Vazelon Manastırı’nda gerçekleşti- rilmesi planlanan piknik hava muhalefeti nede- niyle Solaklı Vadisi kenarında gerçekleştirildi. Pikniğe katılan HDP Trabzon milletvekili adayı Hüseyin Taka seçimler ve 1 Mayısla ilgili bir ko- nuşma yaptı. Konuşmasında Taksim Meydanı’nın önemine değinen Taka seçimlerle ilgili de hep birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla barajı geçece- ğiz diyerek dayanışma mesajı verdi.

Türküler, marşlar söylenerek ve oyunlar oy- nanarak devam eden piknik 1 Mayıs ve Taksim’in önemi üzerinde yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.