TMMOB’un Sûr gözlem raporu: Utanç duyduk

2 Aralık 2015 tarihinden bu yana sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve 22 Mayıs günü yasağın kaldırıldığı 14 sokağa ilişkin izlenimlerini paylaşan Şehir Plancıları Odası, bir de kroki yayınladı. Krokide halen yasağın sürdüğü bölgeler ile  yasağın kaldırıldığı alanlara yer verildi.
Rapordaki gözlemler şu şekilde:
Sur’un çok küçük bir bölümünde toplamda 3 mahallenin sınırlarında kalan 14 sokakta yasağın kaldırıldığı, bu sokakların da bazılarının sadece 500 metrelik kısımlarının açıldığı;
İçeride insan ve hayvan cesetlerinden, evlerdeki ve marketlerdeki yiyeceklerin çürümesinden kaynaklı ağır bir kokunun oluştuğu;
Kanalizasyonların tıkandığı;
Elektrik ve su tesisatlarının tamamen zarar gördüğü;
Yasağın kaldırıldığı sokaklarda bulunan binaların ağır hasarlı olmadığı fakat çoğunun kapı, pencere ve yapı malzemelerinin ağır hasar aldığı;
Çoğu evin çarpılarla işaretlenmiş olduğu;
Evlerin ve bahçelerin duvarlarına ırkçı, milliyetçi ve cinsiyetçi yazılamalar yapıldığı;
Tank ve top atışıyla yıkılmayan evlerin neredeyse tamamının silahlarla tarandığı ve evlerin tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiği;
Sokakların yasak kaldırılmadan önce delil bırakılmayacak şekilde temizlendiği;
Yasağın kaldırıldığı sokaklarda bulunan 7 katlı binanın çatısından Sur’un diğer kısımlarında oluşan korkunç yıkımın gözlemlendiği;
Yıkımın olduğu bölgelerde devasal büyüklükte boş alanların oluşturulduğu;
Çok sayıda tescilli sivil mimarlık örneği yapıların tamamen yıkıldığı;
Anıtsal yapıların tank ve top atışlarından zarar gördüğü, duvarlarında çatlakların oluştuğu;
Suriçi’nin özgün yapısı ve Koruma Amaçlı İmar Planının hiçbir koşulunun korunmadığı;
Yasağın devam ettiği bölgelerde karakolların inşa edildiği;
Ağır bir şekilde kent ve insan hakkı ihlallerinin yaşandığı, tespit edilmiştir.”
‘Yıkımdan utandık’
Şehir Plancıları Odası, raporun sonunda şu ifadelere yer verdi: “23 Mayıs’ta yaptığımız gözlemlerde kaldırılan yasağın ardından gözle görülür hale gelen ve telafisi mümkün olmayan sosyal ve mekânsal yıkımların gerçekleştiğine şahitlik etmekten utanç duymaktayız.”
Kaynak: DİHA