Tetikçilikte sınır yok!.. Savaş kışkırtıcılarına karşı mücadeleye

Emperyalist paylaşım savaşının son 5 yıldır yeni bir boyut kazandığı Suriye’de, TC devleti Rusya’ya ait bir savaş uçağını düşürerek, savaşın daha da derinleşeceği bir adım atmıştır.

Egemen olduğunu iddia ettiği toprakların her yerinde ABD emperyalizminin üsleri varken, Siyonist İsrail’i koruyacak füze kalkanını Malatya’ya kurdurmuşken, sınırlarının 17 saniyelik ihlaline tepki verdiğini söyleyen Erdoğan’lı, AK Partili devletin hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Kaldı ki, sınır ihlaline dair kesin bir bilgi yoktur, olmadığına dair veriler daha güçlüdür. Burada konu, sınırın ihlal edilmesi değildir. ABD askerlerinin, TSK mensubu subayların kafalarına çuval geçirirken hatırlanmayan “gurur”un, Rusya’ya karşı ayağa kalkmış olmasını düşünmek için bir neden yoktur.

Gerçekleştirilen saldırının hemen sonrasında, NATO’yu acil toplantıya çağırmaları, efendilerine sığınmaları, onurlarına dair de bir fikir vermektedir. Emperyalist efendileri adına gerçekleştirdikleri saldırı sonrası; “dediğinizi yaptım, şimdi beni koruyun” diyen rezilce bir durumdur yaşanan.

Erdoğan’lı, AK Partili devlet, Irak işgalinden bu yana, bölgede emperyalistlerin taşeronluğunu, tetikçiliğini derinleştirmiştir. “Stratejik derinlik” dedikleri budur. Bunun için katliamcı ve tecavüzcü cihatçı çeteler örgütlemiş, Suriye’yi emperyalist efendileri ile birlikte kan gölüne çevirmişlerdir.

Libya’da Kaddafi’yi devirdikleri gibi, Suriye’de de Esad’ı devireceklerini hesap ederek başlattıkları savaş, Suriye’de ciddi bir dirençle karşılaşmış ve istedikleri sonucu alamamışlardır. Son olarak, Rusya’nın daha aktif olarak çetelere karşı savaşa dâhil olması ile hesapları tamamen alt üst olmuştur.

Rusya’ya ait uçağın düşürülmesinin nedeni budur. TC devleti, başta Kürtler olmak üzere, Türkmenler de dahil, Suriye’de yaşayan halkların boyun eğdirilmesi dışında, geleceği ile zerre kadar ilgili değildir. Katliamcı, tecavüzcü cihatçı çetelerin, daha önce Türkmenlere karşı giriştiği katliamlara hiç ses çıkarmamıştır.

Erdoğan-AK Parti-devlet ateşle oynamaktadır. 7 Haziran sonrası, içeride Kürt halkı başta olmak üzere, tüm toplumsal mücadele güçlerine karşı başlattıkları savaşın yanı sıra; bölgede de emperyalist efendileri adına yaptıkları tetikçilik, savaş kışkırtıcılığı, var olan savaşı daha da büyütme ihtimali taşımaktadır.

Milyonlarca insanın yurdunu terk ettiği; iki milyona yakın insanın hayatını kaybettiği; kadınların tecavüze uğradığı; çocukların cansız bedenlerinin kıyılara vurduğu, bombalarla paramparça olduğu bir savaşın daha da büyümesidir.

Bir avuç emperyalist tekelin ve onların uşakları dışında, tüm halklara yıkım getiren bu savaşı durdurmak bizlerin elindedir.

Emperyalist savaşa ve hem içeride hem dışarıda, Erdoğan-AK Parti-devletin savaş kışkırtıcısı politikalarına karşı halkların ortak mücadelesini büyütmek ertelenemez bir görevdir.

  • Emperyalistler, bölgemizden elini çekmelidir.
  • Yaşadığımız topraklardaki tüm emperyalist üsler kapatılmalıdır.
  • T.C devleti, savaş kışkırtıcısı politikalardan vazgeçmeli. Katliam ve tecavüz çeteleri ile ilişkilerini kesmelidir.
  • Bölgemizde, halkların eşit, özgür ve kardeşçe yaşama iradesine saygı gösterilmelidir.

KALDIRAÇ

26 Kasım 2015