Silvan, Cizre, Nusaybin yalnız değildir!

Ankara

Ankara Barış Bloku Silvan, Cizre, Nusaybin’de devletin yaptığı katliamlara karşı halkların yanında olduğunu göstermek için üç koldan barış zinciri oluşturarak Sakarya Caddesine yürüdü ve açıklama yaptı.

(15 Kasım 2015)
 
İzmir

Paris Katliamı ve Kürdistan’da devam eden devletin saldırılarına dur demek için 15 Kasım’da Alsancak Sevinç Pastanesi önünde oturma eylemi gerçekleştirildi. Eylemde açıklamanın yanı sıra konuşmalara da yer verildi. “Ekim Devriminin yıldönümünde sosyalizmin güncelliği” etkinliğimiz için orada bulunan Temel Demirer de konuşma yapanlar arasındaydı. Konuşmalar ve açıklamaların ardında eylem sona erdi.

(15 Kasım2015)

Edirne

Edirne’de ‘’Silvan, Nusaybin, Cizre’’ için devrimci güçler ve savaşa seyirci olmayı reddedenlerle ortaklaşa yaptığımız eylemde Tahmis Meydanında toplanılıp PTT önüne yüründü. Burada yapılan basın açıklamasının ardından oturma eylemi gerçekleştirildi. Paris Katliamına da değinilen açıklamada ‘’Halkların konuşarak çözemeyecekleri hiç bir sorunu yoktur. Gün, milliyetçiliği körükleyip, yaptığı katliamlara seyirci kalmamızı isteyen hükümete/devlete karşı halkların ortak mücadelesinin sesini yükseltme, zulme karşı bir olma günüdür.’’ denildi. ‘’Katillerden hesabı devrimciler soracak’’ ‘’Silvan halkı yalnız değildir’’ sloganlarının atılmasının ardından eylem sona erdi.

(16 Kasım2015)