Örgüt Özgürlüktür

Samandağ korte- jinin de “Kahrolsun tekelci polis devleti” sloganıyla katılımıyla top- lanma yeri doğuş okulları önüne yürüyüş başladı. Armutlu Gündüz Caddesi’nden geçerken “Emper- yalizm yenilecek direnen halklar kazanacak. Suriye halkları yalnız değildir. Burası İdlib, hepimiz Ale- viyiz.” sloganları atıldı.

Resmi olmasa da basın açıklamaları ve protestolarda abluka altında tutulan, valilikçe halka kapatılmış güzergâh açıla- rak Doğuş Okulları önüne gidildi. Burada İşçi Gazetesi, Kaldıraç, AKA-DER, Özgür Lise kortejine AKA-DER Kadın Faaliyeti, Don Quichotte, AKA-DER Ekoloji katıldı. Güzergâh boyunca “Katil devlet Ortadoğu’dan defol. Özgür bilimsel eğitim için ileri! İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Zafer direnen emekçinin olacak. YÖK, polis, medya; bu abluka dağıtıla- cak! Kadınlar sokağa örgütlenme- ye- özgürleşmeye…” sloganları atıldı.

1 Mayıs alanına giriş yapar- ken Gezi şehitlerinin, devrimci- lerin katili polisler teşhir edildi. Gezi şehitlerinin isimleri sayılarak yoklama alındı. Binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs Kaldırım Müzik topluluğunun “Ezgiler her dili konuşur .” şiarı ile coşkuyla geçer- ken farklı dillerden ezgileri ile son buldu.

* * *

“Kapitalizmin ekolojik yıkımına karşı örgütlü direniş” pankartıyla kurduğumuz korteji- miz Antakya’da çok fazla gündem edilmeyen ekoloji mücadelesine dair kurulmuş tek kortejdi.

Dövizlerimiz, sloganlarımız ve ajitasyonlarımızla; kapitalizmin hayatımız her alanına yapmaya çalıştığı yıkım, talan ve sömürü- ye karşı olduğumuzu haykırdık.

Bizim aradığımız ona buna saygı veya anlayış değil bir arada yaşa- mın uyumunu sağlayabilmektir ve doğanın herhangi bir noktasına ve- rilen zarar hepimizi etkileyecektir.

Yoldaşımız Engels’in ‘do- ğanın diyalektiği ’ nde yazdığı gibi ; “insanlık doğanın içsel bir parçasıysa ve onsuz yaşayamazsa,

doğanın savunulması bugün insan- lığın savunulması ile bir ve aynı şey olarak görülmeli ” cümlesini aklımızda tutarak ekoloji mücade- lesini yükselteceğiz.

Eylem sonun da aka-der/ ekoloji olarak talebimiz üzerine kürsüden yapılan duru ile alan- da bulunan çöpleri hep beraber topladık .bu çalışmamızın ardın- dan alanda bulunan çöp toplama işçileri onları yormadığımız için bize teşekkür ettiler.

NÜKLEER SANTRALE HAYIR!

NÜKLEER DEĞİL YAŞAM, YAŞAM İÇİN İSYAN!

DOĞANIN TALANINA KARŞI EKOLOJİ MÜCADELE- SİNİ YÜKSELTMEYE!