Nedir SADAT?


Şirketin ünvanı
Madde 2
Şirketin ünvanı, “SADAT Uluslar Arası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.
Amaç ve Konu
Madde 3
3.1 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarlarını gözeterek, ihtiyaç duyan dost ülkelere; savunma danışmanlığı, güvenlik güçlerinin organizasyonu, (teşkilat, malzeme ve kadro) güvenlik güçlerinin eğitimi, (ilgili ülke, Türkiye veya üçüncü ülkelerde), güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı silah, mühimmat, araç-gereç, kıyafet ve yiyeceklerin ilgili ülke, Türkiye ve üçüncü ülkelerde üretimi, alış-satış, tedarik ve temini için ihaleler açmak, ihalelere girmek, teklifler vermek, teklifler almak, ithalat ve ihracat yapmak, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü elektrik, elektronik, yazılım, donanım, bakım ve servis hizmetlerini vermek, güvenlik güçlerinin mevcut silah ve malzemelerinin yenileştirilmesi ve silahlı kuvvetlerinin iskan ve eğitim için ihtiyaç duyulan tesislerin inşaatının yapılması.
3.2 Dost ülkeler arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamını oluşturmak, bu konularda danışmanlık yapmak; Türkiye Savunma Sanayi ürünlerine pazar ortamı oluşturmak, ilgili konularda devletler arası organizasyonları sağlamak.
3.3 Amaca uygun her türlü hizmet ve malzemenin üretimini, toptan ve perakende alım-satımını, ithalat ve ihracatını, pazarlama ve dağılımını yapmak, eğitimini vermek.
3.4 İlgili ülkede, Türkiye’de ve üçüncü ülkelerde amaca uygun taşeronluk hizmeti almak ve vermek.
3.5 Bir güvenlik gücünün ihtiyacı olan personel, araç, gemi, uçak, helikopter, malzeme ve silahlar için; spor, eğitim atış ve simülasyon sistem ve tesisleri yapmak, yaptırmak, çalıştırmak ve bu tesislerde eğitimlerin fiili uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek, gerektiğinde eğitim danışmanlığı hizmeti vermek.
3.6 Her türlü yapı malzemelerinin üretimini, alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak; yurtiçinde veya yurtdışında her türlü maden, doğal taş, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının çıkartılması, işlenmesi, ithalat ve ihracatının yapılması.

Yorum…

Bugünkü tabloya bakıldığında, OHAL ve KHK‘larla devlet, ordudan başlayarak yeniden dizayn edilmektedir. Varlık fonu A.Ş gibi ekonomik adımlara veya SADAT’ın organizasyonuna bakıldığında, T.C devleti adeta bir çete ve bir şirket olarak yeniden organize edilmektedir.

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayı: 8015 Sayfa 426, 28 Şubat 2012