(K)eyfi (H)ukuksuz (K)ıyımlara karşı dayanışma ile kazanacağız!

Eğitim-Sen’in çağrısıyla gerçekleştirilen eyleme hazırlık sürecinde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Kaldıraç okuru öğrenciler Barış İçin Akademisyenlerin hazırladığı çağrı bildirilerini dağıttı.
Kaldıraç okuru öğrenciler Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli’den eyleme katılım sağladı.
Eğitim-Sen, Barış için Akademisyenler ve devrimci demokrat örgütlerle 22 Eylül’de YÖK önünde buluşuldu ve sloganlar eşliğinde YÖK’e doğru yürüyüş yapıldı. Eylem, YÖK binası önünde yapılan basın açıklaması ve zılgıtlar eşliğinde çekilen halaylarla bitirildi.
Yapılan basın açıklamasında yer alan talepler şöyleydi:
– Üniversitelerde parça parça süren ve kitleselleşme eğilimine giren tasfiyeler durdurulmalıdır.
– Aylardır sürdürülen ve Barış Akademisyenlerinin üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan soruşturmalar ve görevden uzaklaştırmalar iptal edilmeli; tehdit, taciz ve ayrımcılıklara son verilmelidir. Barış istemek suç değildir.
– Üniversitelerin özerk, bilimsel, laik ve demokratik bir yapıya kavuşması sağlanmalı, üniversitelere yönelik siyasi operasyonlara son verilmelidir.
– Darbe ile ilgisi olmadığı açık olduğu halde 672 ve 673 Sayılı Kararnameler ile kamu görevinden çıkartılan akademisyenlerin yapılacak yeni düzenlemelerle derhal görevlerine iadesi sağlanmalıdır.
– KHK ile ÖYP’li araştırma görevlileri için yaratılan güvencesizleştirilmeye son verilmeli, ilgili maddeler iptal edilmelidir.