Kara Kuvvetleri’nden askere, ‘Silah kullanmaktan çekinen bedel öder’ tehdidi

Kürt illerinde devlet güçlerince halka yönelik saldırılarda bugüne kadar yüzlerce sivilin nasıl ka­tledildiğini ortaya koyan resmi bir belgeye ulaşıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı imzalı “Hizmete Özel” ibareli belgede, askerlere açık açık silaha sarılmaları talimatı verilip, “Savcının karşısına çıkmaktan kork­mayın” denildi.

Daha sonra yenilenen genel seçimlerin yapıldığı 7 Haziran tarihinden buna yana alınan sokağa çıkma yasakları kararları ile birlikte, devlet güçlerince si­vil halka yönelik girişilen saldırılarda bugüne kadar yüzlerce insanın nasıl katledildiğini, ulaşılan bir belge ortaya koydu. “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 172. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı 3. Tank Ta­bur Komutanlığı Cizre/Şırnak” tarafından hazırlanan “Hizmete Özel” ibareli belgede açık açık silah kul­lanılması talimatı veriliyor.

6 madde şeklinde düzenlenen belge, “Askerin silah kullanma yetkileri ekte gönderilmiştir” ibare­siyle başlıyor.

‘Savcıdan korkmayın vurun’

Askeri personeli silah kullanmaya teşvik eden belgenin 4’ncü maddesinde ise şu talimat yer alıyor: “Savcının karşısına çıkmak korkusuyla silahını kullanmaktan çekinen personelin yapmış olduğu davranışın sonucunun çok ağır olabileceği, bu se­beple şehit verebileceğimizi, silahını kullanmayarak devletin milletin bekasını tehlikeye düşüreceği, vatan hainlerinin, teröristlerin ve devlet düşmanlarının ken­dilerinde daha fazla güç bulacaklarını tüm personeller akıllarından bir an bile çıkarmayacaktır.”

‘Mutlaka ateşle karşılık verilecek’

“Birlik komutanları, tüm personeline askerin silah kullanma yetkilerini tekrar tebliğ edecek ve öğreteceklerdir” denilen belgede, “Her türlü baskın, sabotaj, taciz ve saldırıda mutlaka ateşle karşılık ve­rileceği tüm personele tebliğ edilecek ve öğretilecek­tir” ifadelerine yer veriliyor.

Belgede ayrıca “Hain bir saldırı sonucu tabuta girmek yerine savcının karşısına çıkmanın tercih edileceği tüm personel tarafından benimsenecektir” denilerek personelin infazlara ilişkin ikna edilmesi isteniyor.

‘Devlet zor durumda’

Yine “devletin zor durumda olduğunun sürekli akılda tutulması” telkininde bulunulan belgede tüm askeri personelden buna göre davranılması isteniyor. Bölgede yürütülen savaşta polis ve özel harekat timlerinin yanı sıra kullanılan paramiliter yapılarla birlikte görev verilen askerlere yönelik talimat şu şekilde:

“1-Askerin silah kullanma yetkileri EK bu gön­derilmiştir.

2- Birlik komutanları tüm personeline askerin silah kullanma yetkilerini tekrar tebliğ edecek ve öğretilecektir.

3- Her türlü baskın, sabotaj, taciz ve saldırılara mutlaka ateşle karşılık verileceği tüm personele te­bliğ edilecek ve öğretilecektir.

4- Savcının karşısına çıkma korkusu ile silahını kullanmaktan çekinen personelin yapmış olduğu davranışın sonuçlarının çok ağır olabileceği, bu se­beple şehit verebileceğimiz, silahını kullanmayarak devletin milletin bekasını tehlikeye düşüreceği, vatan hainlerinin, teröristlerin ve devlet düşmanlarının kendilerinde daha fazla güç bulacaklarını tüm perso­neller akıllarından bir an bile çıkarmayacaktır.

5- Hain bir saldırı sonucu tabuta girmek yerine savcının karşısına çıkmanın tercih edileceği tüm personel tarafından benimsenecektir.

6- Emir tüm personele tebliğ edilerek devletimi­zin zor bir dönemden geçtiği hatırdan çıkarılmaya­cak veya müteyakkızda bulunulacaktır.”

DİHA