Kadın Emeği ve Örgütlenme paneli yapıldı: “Kadın, Emek, Özgürlük!”

Panelde sunum yapan Boğaziçi Üniversitesi’nden barış akademisyeni Dr. Gaye Yılmaz, “Kadın Emeğinin Ekonomi-Politiği ve Kadın Emeğine Yönelik Devlet Politikaları” başlığı ile kendi araştırmalarından yola çıkarak ataerkil kapitalizmde kadın ve sınıf mücadelesine, dilin cinsiyetçiliğine, kadın emeğinde mücadelenin ilk yıllarına, değişen sosyal politikaların kadın emeği üzerindeki yansımalarına, kapitalizmin ataerkil yapı üzerindeki etkilerine değindi.

Emekli fabrika işçisi Pirman Hacıbektaşoğlu, “Sendikal Yaşamda ve Çalışma Yaşamında İşçi Kadın Örgütlenmeleri” başlıklı sunumunda kadınların fabrikalarda yaşadığı baskılardan, cinsiyetçi söylemlerden, davranışlardan bunun sonucunda da örgütlenme deneyimlerinden ve fabrikadaki mücadelelerin evdeki yansımalarından bahsetti.

AKA-DER Kadın Faaliyeti’nden Ayça Tezerişir ise kadın emeğinin özgürleşmesinin ve kadının kurtuluşunun sınıf mücadelesinden ve sosyalizmden bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı. Son dönemlerde devletin kadınlara yönelik saldırılarının aslında devletin kadınlardan korktuğunun bir göstergesi olduğunu, kadınların örgütlenişinin toplumsal hareketi ileriye taşıyacağını ifade etti. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak gerektiğini belirterek çağrı yaptı.