İzmir’de 12 Eylül eylemi: Tarihleri inkâr tarihleri katliam

Bugün sokakta devletin, katliamcı yüzünü haykırdık, Cizre’de çocukları  katleden devlet ile 12 Eylül ile Erdal Eren’i katleden aynı devlettir dedik. Devlet emperyalist efendilerinin hizmetinde, onlara daha fazla kâr sağlamak için bölge  halklarının kanını akıtmaktadır.

Yaptığımız basın açıklaması ve ajitasyonda bölge halklarının tek kurtuluş yolunun örgütlenmek olduğunu vurguladık.

Devletin, sarayın politikaları için ölme kardeşliği örgütle!