İstanbul’da 1 Mayıs pikniği

Pikniğe katılanlar, birçok semtten otobüslerle alana ulaşmalarının ardından ortak sofra kurularak kahvaltı yapıldı. Program, dört bir yandaki pankart- larda devrim yolunda mücadele ederek şehit düşenle- rin anısına saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından Erdal Bayrakoğlu sahne aldı. Karadeniz ezgileri eşliğinde horon çekil- mesinin ardından Lazca Çav Bella söylendi.

HDP 1. Bölge Adayı Altan Açıkdilli: Barajı Aşıp Meclise Girdiğimizde Bütün Yaptıklarınızın He- sabını Soracağız!

HDP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Altan Açıkdilli, seçimlerde HDP’nin barajı aşarak mec- lise girmesinin aslında halkların meclise gireceğini

belirtti. Asgari ücretin 1800 TL olmasına kaynak yok bahanelerinde aslında kaynak olduğunu ve kayna- ğın dağıtılmasında adaletsizlik yapıldığını belirtti.

Konuşmasında Alevilerden alınan vergilerle diyanet işleri başkanına 1 milyon TL’lik araba alındığına de- ğinen Açıkdilli, Aleviler’den alınan vergilerin cami- lere aktarılmasını ve Cemevi’nin ibadethane olarak görülmeyip, Aleviler’in kimliğinin tanınmamasını

ve Cemevleri’ne kaynak ayrılmamasını eleştirdi. Konuşmasında, Ekonomi eski bakanı Zafer Çağla- yan’ın 700 bin liralık saati kendisinin aldığı yalanını utanmadan söylediğine de değinen Açıkdilli, Gezi Ayaklanması’ndaki “öldürme emrini ben verdim” diyen iktidarın ağa babasını başkan yaptırmayacakla- rını da niteledi.

Dünyanın 2. en büyük 1 Mayıs’ı olan Taksim 1 Mayıs’ını da hatırlatan Açıkdilli, 1 Mayıs’ın Tak- sim’de yasaklanmasının ardında 1 Mayıs’ın yasak- lanmasının yattığını da sözlerine ekledi. “1 Mayıs Alanı’nı (Taksim) bir kere aldık bir daha alacağız” diyen Açıkdilli, hesabın sadece asgari ücretle, gezi şehitleriyle sınırlı olmadığını daha Ermenek’te katledilen işçilerin, “benim oğlum yüzmesini bilmez, madende ne yapıyordur” diyen annenin acısının, Soma’da katledilen işçilerin, madenden sağ çıktık- tan sonra Soma’da dövülen işçilerin, İstanbul’un havasını ve suyunu sağlayan ve şu anda katledilen Kuzey Ormanları’nın, ezilen halkların katledilen tüm işçilerin ve devrimcilerin hesabını sormak için yola çıktıklarını ve bu hesabın hep birlikte barajı aşıp suratlarına haykırılacağını, iktidarın alaşağı edileceğini belirtti.

Divan ve Grand Hyatt Otel İşçileri Direnişi Bü- yütmeye Çağırdı

Direnişteki Divan Otel ve Grand Hyatt işçileri yaşadıkları zorlukları, patronun yaptığı baskıyı ve mücadelelerinin devam edeceğini belirterek herkesi mücadelelerine destek vermeye davet etti. İşçi Cina- yetlerinde arkadaşlarını kaybeden MEFAR işçileri etkinliğe cenazeleri nedeniyle katılamayacaklarını belirtti.

Güneş Çocuk Korosu: Göz Yumma Ezilmesine, Ne Kendinin Ne De Başkalarının!

Güneş Çocuk Korosu, etkinliğe katılanları selamladıktan sonra, savaşların, çocuk işçilerin, olumsuzluklara karşı susmanın olumsuzluğunu ve yaşamaya dair olan sözlerinin bulunduğu ezgile- rini seslendirdiler. Yoğun ilgi gören Güneş Çocuk

Korosu, sahnede ezgilerinin yanı sıra çocuk işçilerin durumunu canlandırdığı mizansen dikkat çekti. Mi- zansen’de kitleyi 1 Mayıs’a davet ettiler.

Özgür Lise: Taksim’i Biz Öğrencilere Yasaklaya- mazlar

 

Özgür Lise temsilcisi, tüm liselilerin sınıfın yanında yer alması gerektiğini, bunun için mücadele ettiklerini belirterek, liselileri 1 Mayıs’ta Özgür Lise saflarında Taksim’e davet etti.

Emektar Daktilo da “Gelecek Gençliğin Ellerin- dedir” pankartıyla piknikteydi.

 

AKA-DER Taksim Şube-Tiyatro Atölyesi Örgüt- lülüğe Çağıran Oyunuyla ve Haluk Tolga İlhan Ezgileriyle Sahnedeydi

 

 

AKA-DER Taksim şubenin karanlığa ve ege- menlere karşı topyekün bir mücadelenin gerekliliğini anlatan tiyatro oyunu sergilendi. Ardından Abdal- Haluk Tolga İlhan sahne alarak ezgileriyle kitlenin coşkusunu tekrardan arttırdı.

Katılanlar piknik alanında fotoblokaj üzerindeki “Seni Başkan Yaptırmayacağız” çerçevesinin içinde fotoğraf çektirdiler.

Gezi Direnişi’nde Ölümsüzleşenler Unutulmaya- cak-Unutturulmayacak!

 Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş ve Hasan Ferit Gedik’in Babası İbrahim Gedik konuş- ma yaparak, bu devletin adaletsizliğini belirttiler.

Ekim Çiftçi de Piknik Komitesi adına 1 Mayıs’a çağrı yapan bir konuşma yaptı.

Agire Jiyan Ezgileriyle Piknik Sona Erdi

Daha sonra sahne alan Agire Jiyan ile halaylar çekildi ve etkinlik coşkuyla sona erdirilerek 1 Ma- yıs’ta 1 Mayıs alanında buluşulmak üzere otobüslere ilerlendi