İstanbul’da 1 Mayıs hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Saat:13:30’da, 1 Mayıs şehitleri şahsında tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşu ile başlayan toplantıda, ilk olarak Venezuela İstanbul Başkonsolosu, Venezuela’daki gelişmeler ve ABD’nin Venezuela’yı “ulusal tehdit” ilan ettiği kararnamenin nedenlerine ilişkin yaptığı bilgilendirme ile Venezuela halkının dayanışma çağrısını ileten kısa bir sunum yaptı.

Ardından, öncelikle, 2015 1 Mayısı’nı nasıl bir dönemde karşıladığımızı aktaran genel bir politik durum değerlendirmesi yapıldı. Sunumda, dünyada ve özellikle bölgemizde süren emperyalist paylaşım savaşının yarattığı yıkıma değinilirken,bununla birlikte dünyanın dört bir yanında halkların uyanışından, mücadelesinden örnekler verilerek; ezilen emekçi halkların kendi kaderlerini eline almak için ortaya çıkışının önemine vurgu yapıldı. Yaşadığımız topraklarda da, bu iki noktanın yansımalarından bahsedilerek, 2015 1 Mayısı’na geçen yıldan daha moralli girildiği belirtildi.

Daha sonra salona söz verilerek, 1 Mayıs çalışmalarına ilişkin görüş ve öneriler alındı. Mahallelerden, üniversite öğrencilerinden, işçi çalışmalarından yapılan sunumlarda; ulaşılabilecek en geniş çevre ile birlikte 1 Mayıs çalışmalarının örgütlenmesi vurgusu öne çıktı. 1 Mayıs çalışmalarında, geçen yıldan daha ileri bir sonucun ortaya çıkması için; kaç kişinin 1 Mayıs’a katıldığı değil, kaç kişi ile 1 Mayıs çalışmalarının yürütüldüğünün önemi vurgulandı. Salondan yapılan konuşmalarda, bu perspektifin somutlanması konusunda pratik öneriler yapıldı.

Daha sonra, görüş önerilerin ışığında yapılan ikinci sunumla, öneriler toparlanıp, 1 Mayıs çalışmalarının perspektifi tekrar somutlanarak toplantı bitirildi.

Örgütlü Gücümüzle 1 Mayıs’a!