İşçiler Mumberry’den ne istiyor?

 

İŞÇİLER MULBERRY’DEN NE İSTİYOR, NEDEN TEŞHİR EDİYORLAR?

İzmir Gaziemir Serbest Bölge’de bulunan ve Mulberry’e çanta üreten SF Deri fabrikası patronu, sendikaya üye oldukları için 14 işçiyi 25 Mart 2015’de işten attı. İşçiler o tarihten beridir üyesi oldukları DERİTEKS sendikası ile birlikte Serbest Bölge önünde hak arayışlarını sürdürüyorlar.

SF PATRONU BİR İLKE İMZA ATTI

Anayasal haklarını kullanarak DERİTEKS sendikasına üye olan işçiler işten atılınca direniş başlattı ve çeşitli eylemlerle seslerini duyurarak hak arayışlarını sürdürdüler.

Fabrikanın başlıca müşterisi durumunda olan ve vizyonunda sendika hakkı da dahil, ‘çalışanların haklarına saygılı olma’ iddiasındaki Mulberry, işçilerin “stratejik” hedefi haline geldi. İşçiler, birçok eylem ve etkinlikle, ‘bak senin iş verdiğin SF, işçileri kölece şartlarda çalıştırıyor, haklarına saygı göstermiyor, biz de sizi teşhir etmeye devam edeceğiz’ demiş oldular.

Mulberry’den ses çıkmazken SF patronu bir ilke imza attı. İşçileri ve sendikayı, “haksız rekabete yol açmak ve ticari çıkarlarını zarara uğratmak” iddiasıyla mahkemeye verdi. Dava kapsamında mahkemeden, isminin geçtiği pankartlara el konulmasını, haberlere erişim engeli getirilmesini istedi. “Mülkün temelini koruyan adalet” patronun talebini ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda kabul etti.

SENDİKA EYLEMİ, PATRON BASKIYI BÜYÜTTÜ

SF patronunun işçi ve sendika düşmanı tutumunu sürdürmesine karşı DERİTEKS sendikası, işçilerin işe geri alınması ve sendikanın işyerinde tanınması için bir kampanya başlattı.

DERİTEKS’in de üyesi olduğu yaklaşık 140 ülkede 50 milyon işçiyi temsil eden uluslararası işçi federasyonu IndustriALL devreye sokuldu. Kampanya yoğunlaştırıldı.

İşçiler hakkında ilk davada ihtiyat tedbir koyduran SF Deri patronu, fabrikadan sendikayı silmek için baskılarını yoğunlaştırırken sendikaya ve işçilere toplamda 600 Bin TL’lik haksız rekabet iddiasıyla ikinci bir dava açtı.

DAVA SONUCU EMSAL OLACAK

Daha önce örneği olmayan bu davaların sonucu emsal teşkil edecek.

Mahkemenin patron lehine sonuçlanması durumda sendikaların örgütlenme sürecinin önüne büyük engeller çıkabilecek ve bundan sonra işverenler sendikaya üye oldukları için işten attığı işçilere büyük miktarda tazminat davası açabilecek. Yine aynı şekilde şirketin ya da patronun isminin geçtiği pankartların kullanılması ve haberlere yasak getirtebilecek…

DERİ İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM

Açık ki, bu mücadele deri işçileri ve sendikaları DERİTEKS ile SF patronu arasında yürüyor olsa da esas olarak işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasındaki mücadeledir.

Onlar; ünlü şirketleri, mahkemeleri, devletleri ile bir bütündür. Bizim de sınıf cephesinden tüm güçlerle bu mücadelenin kazanılması için seferber olmamız gerekiyor.

Haydi deri işçileriyle dayanışmayı büyütmeye!

İşçi Gazetesi / 29 Eylül 2015