IMF’ye boyun eğmeyen  Yunanistan halkının  yanındayız!

“Direnen Küba’nın, savaşan Rojava ve Filistin halklarının, umudu büyüten Venezulla’nın yanında olduğumuz gibi bugün de boyun eğmeyen Yunanistan Halkının yanındayız!” demek için bugün buradayız. “Bizler, yüzünü umuda dönen, verdiği mücadele ile sokakları özgürleştiren Yunanistan halkına karşı yapılan bu onursuzlaştırma ve baskı altına alma çabasına, halkı ekonomik sıkıntılar içinde boğmaya bu kadar istekli AB politikalarına karşı Yunanistan halkıyla dayanışma içinde olacağız. Enternasyonel dayanışmayı büyüterek, Venezuela’dan Yunanistan’a uzanan bu sindirme, baskılama ve itibarsızlaştırma politikalarına karşı halkların ortak mücadelesini yükselteceğiz. Tüm dünya halklarını, IMF ve AB eliyle uygulanan dayatmacı politikalara karşı Yunanistan halkının yanında durmaya çağırıyoruz.”