“İç Güvenlik Yasası”na tepkiler sürüyor: “Bu yasayı sokakta yırtacağız!”

İSTANBUL
KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri, “iç güvenlik paketi”ni protesto etmek amacıyla Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yaptı. Siyasi kurumların da destek verdiği eylemde, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Katil devlet hesap verecek”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Hükümet yasanı al başına çal” sloganları atıldı. Eylemde konuşma yapan HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, AKP’nin anti demokratik uygulamalarının devam ettiğini ve bundan dolayı TBMM’de bir muharebe yaşandığını belirterek, HDP ve CHP’li milletvekillerinin pakete karşı mecliste yaptıkları oturma eylemini hatırlattı.
Tüzel’in ardından KESK İstanbul Şubeler Platformu dönem sözcüsü Hüseyin Özev basın açıklamasını yaptı. “İç güvenlik” yasa tasarısının temel gerekçesinin AK Parti’nin korkusu olduğunu ifade eden Özev, “Yoksulluğa, sefalete, iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine terk ettikleri halkın, işçilerin, emekçilerin kadınların biriken tepkisinin, kurdukları korku imparatorluğunun duvarlarını daha güçlü salladığını görüyor. Bu da onların korkusunu arttırıyor” dedi. Dünyadaki faşist ve baskıcı yöntemlerin iktidarda kalma uğruna bu tür yasalardan medet umduğunu dile getiren Özev, paketin bir an önce geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamanın ardından eylem sloganlarla son buldu.
İZMİR
KESK İzmir Şubeler Platformu, AK Parti hükümetinin Meclise getirdiği “İç Güvenlik” yasa tasarısına karşı Konak Pier önünden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kadar yaptıkları yürüyüşle protesto etti. Yüzlerce kişinin katıldığı açıklamaya İzmir’de bulunan siyasi parti ve DKÖ temsilcileri destek verdi. Yürüyüşte “İç güvenlik yasa tasarısına hayır” yazılı pankart taşındı ve sık sık “AKP al yasanı başına çal”, “Direne direne kazacağız”, “Bu yasa tasarısını sokakta geçirtmeyeceğiz” sloganları atıldı.
ANKARA
KESK’in çağrısıyla bir araya gelen emek, meslek ve demokrasi örgütleri tasarıya karşı Sakarya Meydanı’nda halk kürsüsü kurdu. Yüzlerce kişinin toplandığı meydanda TMMOB, DİSK, Halkevleri ve ESP üyeleri destek verdi. “Faşizme karşı omuz omuza”, “AKP yasını al başına çal” sloganlarının atıldığı meydanda kurum temsilcileri ve yurttaşlar kürsüde “iç güvenlik paketine” karşı görüş ve önerilerini ifade etti. Kürsüden pakete karşı her gün sokaklarda olma çağrısı yapılırken, paketin çıkması karşısında ise yine sokakların terk edilmeyeceği vurgulandı.
VAN
Van Demokrasi Platformu da yürüyüşle tasarıyı protesto etti. KESK Van Şubesi önünde bir araya gelen platform bileşenleri, “İç güvenlik yasasıyla dikte yasalara hayır” pankartıyla Feqiye Teyran Parkı’na doğru yürüdü. “Devlete inat yüzünü kapat”, ” Faşizmin taslağı geri çekilsin” sloganları ile yapılan yürüyüşte 55 DKÖ’den oluşan Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Van Barosu Başkanı Murat Timur, tasarının temel hak ve özgürlükleri askıya alan içeriğinin es geçilerek bonzai, molotof, yüz kapatmayı engellemeye yönelikmiş gibi gösterildiğini vurguladı. Açıklama yapılan 5 dakikalık oturma eylemi ile son bulurken yasa tasarısına tepki çekmek amacıyla bazı yurttaşlar yüzünü kapattı.
BİTLİS
Bitlis KESK Şubeler Platformu, Meclis’te görüşülmesi devam eden iç güvenlik paketini protesto etti. KESK binası önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaş “Polis devletine karşı demokrasi nöbetindeyiz” pankartı açıp Ulu cami önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca yurttaşlar sık sık “Cuntacı yasayı tanımıyoruz”, “Katil polis Kürdistan’dan defol”, ” Gün gelecek devran dönecek AKP Halka hesap verecek”, “Polis devleti istemiyoruz” , ” Diren diren özgürleş” sloganları attı. Açıklama ardından basın açıklaması sloganlarla son buldu.
MERSİN
Mersin’de de eylem yapan Emek ve Demokrasi Platformu Forum AVM önünde toplanarak, tasarıyı protesto etti. Platform adına açıklama yapan SES Mersin Şube Başkanı Yusuf Bozkurt, yurttaşları tasarıya karşı birlikte mücadele etmeye davet etti. Serbest kürsüde söz alan kurum temsilcileri de yasaya yönelik eleştirilerini dile getirerek, getirilen tasarının 12 Eylül darbe ruhunu ve yasalarından beter olduğunu dile getirdi.
TRABZON
Trabzon gazeteciler cemiyetinde gerçekleştirilen açıklamayı KESK dönem sözcüsü Muhammet
İkinci okudu. İkinci açıklamada, “sorumlusu ve yaratıcısının bizzat AKP hükümetinin olduğu bir kaos ortamına hızla sürüklenen bir Türkiye tablosu ile karşı karşıyayız. AKP tarafından
kullanılan ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı siyaset dili toplumu kuşatan bir şiddet sarmalına dönüşüyor. Türkiye günlerdir ülkeyi polis devletine dönüştürecek olan iç güvenlik yasasını tartışıyor.
Yasa ile yargının ve kolluğun günlük siyasi hesaplarla toplum beklentileri ve demokratik değerler yerine, siyasal iktidarın ihtiyaç ve amaçlarına hizmet edecek şekilde dizayn edilmesinin bedellerini bütün bir toplum ağır bir şekilde ödeyecektir.” dedi. Basın açıklamasına SYKP,
SGYP, Kaldıraç da katılarak destek verdi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine, KESK, DİSK, Genel İş, Tabipler Odası ve çok sayıda demokratik kitle örgütü üyesi katıldı. Oturma eylemi öncesi KESK Diyarbakır Dönem Sözcüsü Medeni Tutşi tarafından basın açıklaması
yapıldı. “İç Güvenlik Paketi”ne tepki göstererek, bu paket ile fiilen devam eden OHAL ve sıkıyönetim uygulamalarının olağanlaştırılmak ve süreklileştirilmek istenildiğini söyleyen Tutşi,
“Bu faşizan yasanın hukuksal ya da siyasal değeri bulunmamaktadır. Bu yasa tüm toplumsal muhalefeti darbe dönemlerini bile aratacak bir saldırı altına alacaktır” dedi. Açıklamanın ardından yüzü aşkın kişi, DTK binası önünde sloganlar eşliğinde bir saat boyunca devam edecek oturma eylemine başladı. Eyleme bazı kadın üyeler, çocukları ile birlikte katılması dikkat çekerken, çevrede geçen yurttaşlarda oturma eylemine destek verdi.
SİİRT
KESK Siirt Şubeler Platformu de, yasa tasarısını Kızılay İş Merkezi önünde yaptığı oturma eylemi ile protesto etti. Eyleme, KESK
bileşenlerinin yanı sıra, KURDİ-DER, İHD ve MAPER katıldı. KESK Siirt Şubeler Platform Dönem Sözcüsü Mahmut Hekimoğlu, AKP’nin 12 Eylül rejiminden rahatsız olduğunu dillendirerek iktidara geldiğini hatırlatarak, “Çıkarılacak kanunlarla 12 Eylül rejimine rahmet okutulmak isteniyor” dedi.
Hekimoğlu, ülkedeki tüm toplumsal dinamikleri yasanın Meclis’ten geçmemesi için demokratik eyleme geçmeye çağırdı. Açıklamanın ardından eylem “Polis devleti istemiyoruz” ve “Hükümet yasanı al başına çal” sloganları ile yapılan oturma eylemiyle sona erdi.
URFA
KESK Urfa Şubeler Platformu, AK Parti hükümetinin Meclis’e getirdiği “İç Güvenlik”
yasa tasarısını Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla protesto etti. Açıklamaya, platform bileşenlerinin yanı sıra HDP’li yöneticilerde katılarak destek verdi. “Demokratik, özgürlük, eşitlikçi ve çağdaş bir anayasa istiyoruz” pankartı açılan eylemde, “Faşizme karşı omuz omuza”, “AKP yasanı al başına çal” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. Ardından açıklamayı yapan platform sözcüsü Eğitim Sen Şube Başkanı Mehmet Keklik, AK Parti’nin yasa ile kendi iktidarını güvenceye almak istediğini, emekçilerin sonuna kadar alanlarda bu yasaya karşı mücadele edeceğini ifade etti. Emekçiler daha sonra, alkış
ve zılgıtlar eşliğinde 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.
NUSAYBİN
Mardin’in Nusaybin ilçesinde KESK birleşenleri tarafından, yasa tasarısı yürüyüşle protesto edildi. KESK binası önünde bir araya gelen ve aralarında HDP, DBP, DİSK Genel İş Sendikası, TMMOB,TBB yöneticileri ile Nusaybin
Belediyesi Eş Başkanı Sara Kaya’nın da bulunduğu yüzlerce kişi Barış Parkı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşün ardından açıklamayı yapan Eğitim Sen Temsilcisi Kadri Baysal, AK Parti’nin, toplumsal muhalefetin tüm itiraz ve geri çekilmesi talebine rağmen “iç güvenlik” paketini Meclis iç tüzüğünü de ayaklar altına alarak, korsanvari bir yöntemle fiili olarak Meclis’ten geçirmeye başladığını ifade etti. Açıklamanın ardından oturma eylemi yapıldı.
ÇANAKKALE
KESK Çanakkale Şubeler Platformu, Meclis’te görüşülmeye devam eden “İç Güvenlik” paketini Gestaş İskelesi Meydanı’nda yaptığı oturma
eylemi ile protesto etti. Siyasi kurumların da destek verdiği eyleme, çok sayıda kişi katıldı. Bir saat süren oturma eyleminin ardından açıklama yapan Çanakkale KESK Dönem Sözcüsü Yusuf Yıldırım, “Ya omuz omuza verip bu yasayı devireceğiz ya
da bu uçurumdan hep beraber aşağıya düşeceğiz” dedi. AK Parti’nin bu paket ile 12 Eylül’ü tekrar hortlatmaya çalıştığının altını çizen Yıldırım, “Buna izin vermeyeceğiz. Gün dayanışma günüdür” diyerek, bütün Türkiye halkına ayağa kalkma çağrısı yaptı. Eylem yapılan açıklamanın ardından sloganlar eşliğinde sona erdi.
MECLİS
Yasanın meclise getirildiği gün HDP ve CHP’den milletvekillerinin AK Parti’lilerin saldırısı sonucu yaralandığı yasa görüşmeleri, muhalefet partilerinin engelleme çabaları nedeniyle çok yavaş ilerliyor.
Özellikle HDP milletvekillerinin mecliste, sloganlar, oturma eylemleri, yüzlerin maskelerle kapatılması şeklinde yürüttüğü eylemlerle birlikte, CHP›li milletvekillerin de gerçekleştirdiği eylemlere sahne oluyor.
AK Parti’nin meclisi 24 saat çalıştırarak geçirmeye çalıştığı torba yasa maddeleri ağır da olsa AK Parti’lilerin oyları ile geçiriliyor.
(Kaynak: direnişteyiz.org, diha)