“Halkların ortak mücadelesini büyütmek için 1 Mayıs’ta sokağa, eyleme, özgürleşmeye!”

Anadolu halkları olarak yasaklı meydanlara karşı, mücadelemizi ortaklaştırmak, büyütmek ve daha örgütlü ve kitlesel bir 1 Mayıs çağrısı yapmak için basın açıklaması gerçekleştirildi.

Her kurumun kendi dilinde 1 Mayıs’ı selamla- masıyla açıklama sonlandırıldı.

ADAD, AKA-DER Halklar Çalışması, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Artvin Kültür Derne- ği, Arap Aleviler, Kurd-Der, Pir Sultan, Hdk Halklar Ve İnançlar Komisyonu