“Halklar Konuşuyor” Konferansı’nda halkların talepleri gündemdeydi…

Birinci oturumda yer alan Yaşar Güven – Jıneps Gazetesi, Betül Karataş – Pomak Enstitüsü, Alexis Kalk – Nor Zartonk, Seher Eriş – Arap Alevi Gençlik Meclisi, Pakrat Estukyan – Agos Gazetesi, Selma Koçiva – Laz Mektebi,
Tuma Çelik – Avrupa Süryaniler Birliği, Fazlı Kaya – Demokratik Gürcü Platformu, Azad Barış – Ezidi Kültür Vakfı, Yannis Vasilis – Pontos, Seydi Fırat – Demokratik Toplum Kongresi kendi yerelleri ve örgütlülüğü, yaşadıkları kimlik sorunları, savaş, devletin örgütlü saldırıları ve ekolojik yıkım ile ilgili bilgiler verirken konuşma sonlarında taleplerini dile getirdiler.

Etkinliğin ikinci oturumunda Aydın Deniz – Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, Ender Abadoğlu – Helesa, Eşref Yılmaz – Gürcü Dil Merkezi, Hikmet Akçiçek – Vova (Hemşin), Mihail Vasiliadis – Apoyevmatini Gazetesi, Şabo Boyacı – Süryaniler.Com, Turan Esen – Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu adına, Vedat Kara – Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Kürşat Bafra – Anadoluu Kültür ve Araştırma Derneği kendi yerelleri ve örgütlülüğü, yaşadıkları kimlik sorunları, savaş, devletin örgütlü saldırıları, asimilasyon politikaları ve ekolojik yıkım ile ilgili bilgiler verirken konuşma sonlarında taleplerini dile getirdiler.

Etkinliğin son oturumunda HDP milletvekili adayları konuşma yaptılar.

Konuşmalarda geçmişte seçilen Alevi milletvekillerinin kimliklerinden uzaklaşmasına, inanç özgürlüğüne, devletin yapmış olduğu imha, inkar ve asimilasyon politikaları, mücadelenin ortaklaştırılması ve taleplerin mecliste yer bulması için bizlerin mecliste olması gerekliliği vurgulandı. Konuşmalarda mücadelenin önce barajı yıkmakla başlayacağını akabinde her günün meclise girenlerle koordineli olarak Halklar Meclisi’nde mücadele içerisinde geçeceğine değinildi.

İstanbul 3. Bölge Adayı Ali Kenanoğlu konuşmasında geçmiş dönemlerde Alevi kimliğinin seçim malzemesi olarak kullanılarak sömürülmesine değinen Kenanoğlu, HDP ile kimliklerin özgürleşeceğini ve 8 Haziran sabahı daha güzel olacağını belirtti.

İstanbul 1. Bölge Adayı Hüda Kaya, inanç özgürlüğünün her halk ve her inanç mensupları için geçerli olduğunu belirterek neden HDP sorusunun yanıtını verdi.

İstanbul 3. Bölge Adayı Erkan Metin, devletin yıllardır yürüttüğü asimilasyon politikasına değinen Süryani aday Erkan Metin, yapılan mücadelenin tüm halkların özgürlüğü için olduğunu belirterek, geçmişle ve geçmişte yapılmış olan soykırımların kabulü ve yüzleşmesiyle halkların tanınması gerektiğine değindi.

Bursa Adayı Birgül Asena Hızal, kendi dilinde yani Çerkesçe selamlayabilmenin devletin uyguladığı bu asimilasyon politikası nedeniyle kendisi için şans olduğunu ve kendisine çok iyi geldiğini belirterek, halkların bir ağacın dallarından olduğunu ve geçmişini tanımanın ancak halkların mücadelesi ve kimliklerin tanınmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Suriye savaşının dibindeki bölge olan Hatay’dan aday olan Nihat Eraslan konuşmasında
mücadele sözü vererek bulunduğu kimliğin yaşadığı sorunları dile getirdi.

İstanbul 1. Bölge Adayı Murad Mıhçı, Kamp Armen gibi kökenle bağların kopartılma çabasının devlet tarafından tüm hızıyla yapıldığına değindi, halkların tüm talepleriyle mecliste olacağını beyan etti.

Edirne Adayı Sedat Zımba konuşmasında insanların ortak acılarına karşı mücadele etmenin gerektiğini ve Kürt özgürlük mücadelesinin halkların kazanımı olduğunu ve buna Çingeneler olarak kucak açtıklarına değindi, mücadelenin devrim perspektifi ile yapılması gerektiğini ve 12 Eylül’ün getirdiği barajının ortak mücadeleyle yıkılacağını belirtti.

İstanbul 2. Bölge Adayı Turgut Öker, Aleviler olarak bakış açısının değişmesi gerektiğine  değindi, halkların eşit yaşamının mümkün olduğunu ve yok sayılan, horlanan ezilen halkların tüm taleplerini 7 Haziran sonrası meclise taşıyacağının sözünü verdi.

İstanbul 1. Bölge Adayı Altan Açıkdilli, yıllardır halkların talepleri için mücadele verdiğini belirtti, seçimle birlikte asıl meclise girenin konferansa katılanlar olduğunu ve mücadelenin vekilleri meclise girdikten sonra bitmemesi halk meclisleriyle taleplerin vekillere yol çizmesi gerektiği, halklar ile vekillerin sürekli temas halinde olması  gerektiğini belirterek seçilmesinin veya seçilmemesinin bu süreci değiştirmeyeceğinin kendisinin sürekli olarak bu mekanizmanın bir parçası olacağını belirtti.

İzmir’de AKA-DER Alsancak Şube “Halklar Konuşuyor” etkinliği düzenledi. Selma Koçiva ve HDP İzmir Milletvekili Adayı Semra Uzunok’un katıldığı etkinlikte ilk olarak Koçiva söz aldı. Koçiva, Karadeniz’de yaşayan halklara uygulanan inkar ve imha politiklarından bahsederek, bugün Lazlara, Pontoslara, Hemşinlere nasıl bakıldığına da değindi. “Laz kültürünün bu kadar kısa sürede bilinir olmasını sağlayan kültürel  gelişmedir. 80 sonrası biz kapı kapı gezip Laz kültürünü anlatmaya kalkıştığımızda bize ‘siz terörist misiniz’ diyorlardı. Şimdi Laz mektebi kuruyoruz, akademisyenler üniversite öğrencileri geliyor. Bu gelişimi hem yükselen Kürt hareketine hem de Kazım Koyuncu’yla birlikte başlayan kültürel gelişime borçluyuz” dedi.

Koçiva’nın ardından konuşan Semra Uzunok kendisinin de bir Boşnak olduğunu ve Anadolu’da yaşayan halkların taleplerini meclise taşımak istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.