Gerçekler ve hayaller – Fidel Castro

Bilimler içerisinde tatmin edici cevaplar arayan araştırmacılar dışında, kuşatıldığımız akıl almaz bir cahillik içerisinde, eğer çilekeş insanlığımızın daha iyi olması ve daha bütünlüklü eğitilmesi gerektiğine inanıyorsan yazmak yararlı bir yoldur. Bu kelime (yazmak, ç.n.) yalnızca birkaç harfli ancak yoğun bir anlama sahiptir.

Hepimiz gençliğimizde, özellikle Hiroşima ve Nagazaki’yi toz haline getiren, Birleşmiş Milletler ve Japonya arasındaki acımasız savaşa son veren atom bombasının patlamasından sonra, Einstein hakkında konuşulan bazı şeyler duymuşuzdur.

ABD Pearl Harbor Üssü’ne saldırıyla çıkan savaşın ardından bombalar atıldığında, Japon İmparatorluğu çoktan yenilmişti. Toprakları ve sanayisi savaştan uzak kalan Birleşik Devletler; parçalanmış, ölülerle, yaralılarla ve açlarla dolu dünya üzerindeki en büyük varlıklara ve en iyi silahlara sahip ülke haline geldi.

Sovyetler Birliği ve Çin devasa maddi zarar ile birlikte 50 milyondan insanını kaybetti. Neredeyse dünyadaki tüm altın Birleşmiş Milletlerin mahzenlerini boyladı. Bugün, ülkenin altın rezervlerinin tamamının 8,133.5 tona eriştiği tahmin ediliyor. Buna rağmen ABD, imzaladıkları Bretton Woods muvafakatını yırtarak parçalayarak, tek taraflı olarak kağıt parasının altın değerini Troy onsa döndürme sorumluluğunu yerine getirmediğini beyan ediyor.

Nixon tarafından atılan adımlar Başkan Franklin Delano Roosevelt’in yaptığı önerilerin ihlali anlamına gelmektedir. Konu hakkında uzman olan çok sayıda kişiye göre, başka felaketlere de yol açmakla birlikte, bu modelde bir ülkenin ekonomisini oldukça yıpratacak bir krizin temelleri yaratıldı. Bunun yanında, Birleşmiş Milletler’deki girişimlerimiz boyunca çürütülemez iddialar ve doğrular üzerinden ifşa ettiğimiz üzere, ülkemiz milyon dolarlara ulaşan zararlara eşdeğer bir tazminat hakkına sahiptir.

Partimiz ve hükümet tarafından açıkça ifade edildiği gibi, bu yarım küredeki ülkelerin ve insanlığın parçası olan tüm halkların arasında dürüstlük ve barışın gelişmesi için, ve böylece evrenin bizi kabul ettiği mütevazi bir yerde türümüzün varlığını sürdürmesine katkıda bulunmak için, barış ve insanlığın refahı için, deri rengi veya etnik kökeninden bağımsız gezegendeki her bir sakin için ve herkesin dini inanca sahip olma ya da olmama hakkı için mücadele etmeyi hiç bir zaman bırakmayacağız.

Herkes için istediğim, mücadeleye başladığımızda ilan ettiğimiz aynı hakların yanında dünyamızda yaşayan tüm sakinler için adalet ve eşitlik hayallerimizden doğan tüm vatandaşların sağlık, eğitim, çalışma, yiyecek, güvenlik, kültür, bilim ve refah konusunda eşit haklarıdır. Bu düşüncelerin tamamını ya da bir bölümünü, ya da bu çizgide daha ileri olanları paylaşanlara, sizlere teşekkür ederim, sevgili yoldaşlarım.

Fidel Castro Ruz

13 Ağustos 2015

Çeviri: direnisteyiz.net