Fransa’da kölelik yasası onaylandı, genel grev başladı

Fransa’daki ‘Sosyalist’ Parti (PS) hükümeti, 16 Mayıs’ta, anayasanın meclis oylamasını baypas etme yetkisi tanıyan 49/3 maddesine dayanarak yeni ‘iş reformu’ yasa tasarısını onayladı. PS hükümetinin, Fransa nüfusunun dörtte üçünün karşı çıkmasına rağmen yasayı onaylaması üzerine 2 aydır sokakları terk etmeyen işçi örgütleri genel grev kararı aldı. Fransız devleti, gösterilerde öne çıkacak gençlik örgütlerinden çekiniyor.
Fransa’nın kölelik yasası
Fransa’da, Yunanistan’da ya da Türkiye’de; burjuva devlet meclislerinden çıkarılan yasaların hepsi işçi sınıfının mevcut haklarını sınırlandırma, ortadan kaldırmaya yöneliktir. Burjuvazi, ulusal çıkar kisvesi altında her yerde işçi sınıfına kemer sıkmayı, kölece çalışmayı dayatıyor.
PS hükümetinin, “işsizliği azaltmak ve Fransız şirketlerinin rekabet gücünü artırmak” gerekçesi ile savunup onayladığı yeni ‘iş reformu’ yasası ciddi hak gaspları içeriyor.
Yasa, olabildiğince esnek çalışma yanında; işten çıkarmanın kolaylaşması, haftalık resmi çalışma süresinin de facto olarak ortadan kalkması, işten çıkarma tazminatlarının asgariye indirgenmesi gibi bir dizi maddeyi içeriyor. Yani, ücretli emekçilerin hakları tırpanlanacak, şirketlerin rekabet gücü artacak!
Sendikalar grev kararı aldı
İş yasasının onaylanmasının ardından sendikalardan grev kararı açıklamaları geldi. İlk grev 16 Mayıs gecesi itibari ile başladı. Fransa Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) başkanı Philippe Martinez,  ‘işçilerin zorlu bir mücadeleye giriştiğini’ açıkladı.
Kitlesel iş bırakma eylemlerinin yaşanacağı kilit sektörlerin başında demiryolları, limanlar, nakliyat ve havaalanları geliyor. CGT aynı zamanda petrol rafinerilerinde de iş bırakma çağrısında bulundu. Birçok tır şoförünün de grev kapsamında yolları kesmesi bekleniyor.
Sınıf mücadelesi Avrupa’da yeni bir evreyi başlatabilir
İşçi Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nden Sosyolog Gülçin Erdi Lelandais, Fransa’daki işçi hareketi üzerine yaptığı değerlendirmede, işçi sınıfını düzen içinde tutan dayanakların giderek yıkıldığına dikkat çekti.
Fransa’daki toplumsal örgütlülük düzeyinin henüz zayıf olduğunu belirten Lelandais, işsizliğin, hak kayıplarının artmasıyla mücadelenin radikalleşerek birleşik bir sınıf hareketine evirileceğine işaret etti, “Direniş hareketleri belli olmaz. Bazen hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir noktadan çok büyük kitlesel işçi hareketleriyle karşılaşmak mümkün olabilir” dedi.
Gelişmelere bakılırsa, işçi sınıfının Avrupa genelinde kapitalist saldırı yasalarına karşı yükselttiği mücadele yeni bir safhaya eviriliyor.
Kaynak: İşçi Gazetesi