Emperyalizme karşı mücadelede üniversiteler

Kaldıraç okuru öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğin İletişim Fakültesi Mahmut Tali Öngören sinema salonunda gerçekleştirilen ilk oturumunda Sıkıyönetim filmi gösterildi. Filmin ardından güncel duruma ilişkin bir değerlendirme konuşması yapıldı. Konuşmada emperyalizme karşı birleşik mücadelenin gerekliliği­ne, öğrencilerin okullarda bu kirli savaşı durdurmak adına yapabileceklerine vurgu yapıldı. Yaklaşık 50 kişilik bir katılıma ulaşan etkinlik, yeni etkinliklerde buluşmak üzere sonlandırıldı.

Salona “Emperyalist Savaşı Durduracak Güç Sensin, Örgütlen!” ve “Biz Bu Yeni Çağın Çocukları, Savaşmak ve Kazanmak İçin Kaldırdık Yumrukları­mızı Başlatmak İçin Özgürce Yaşamı” yazılı pankart­lar asıldı. Etkinlik sırasında salon önünde Kaldıraç dergisi ve kitapların bulunduğu stant açıldı.