“Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği” Kuruldu

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, sermaye saldırılarına, OHAL ve darbelere karşı “Emek ve Demokrasi için Güç Birliği” oluşumunu 11 Ağustos’ta Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısıyla ilan etti.
Yapılan açıklamada “Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla; umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz” denildi.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yönetim kurulu başkanlarının yanında birçok emek örgütü, sol siyasi parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Güç Birliği’nin varlık sebebi ve mücadele zeminini ifade eden ortak bildirge okundu.
KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen’in okuduğu bildirgede; İşçi-emekçilere yönelik köleleştirme yasaları ve politikalarına… Devlet eliyle halklara karşı yürütülen ırkçı, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı saldırılara… Bölgemizde yoğunlaşan emperyalist saldırganlığa… Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik saldırılara… Kentlerin, doğanın ve yaşam alanlarının yağmalanıp tahrip edilmesine karşı kararlılıkla ortaklaşa mücadele edileceği ifade edildi.
İşçi Gazetesi / 11 Ağustos 2016