Dün, Bugün, Yarın – Kadın ve Sosyalizm Paneli

Akademisyen yazar Sibel Özbudun ve  Melda Yaman ile AKA-DER temsilcisi Nursel Güvendir’in konuşmacı olarak katıldığı panel sinevizyon gösterimiyle başladı. Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu’nun zorunlu nedenlerle katılamadığı panelde ilk sözü Sibel Özbudun aldı.

Sibel Özbudun, geçmiş sosyalizm deneyimlerinde ve özellikle Sovyetler’de kadının toplumsal yaşamdaki yerine değinirken bugün kadın mücadelesinde özellikle toplumsal cinsiyet rollerinin aşılabilmesi için mücadelenin önemine değindi. Ardından söz alan Melda Yaman ise toplumun oluşumunda kadının rolü ve özellikle sınıflı toplumlarda kadının toplum içindeki yeri konumu ve etkilerine değindi. Son olarak AKA-DER adına söz alan Nursel Güvendir sınıfların var olduğu bir dünyada hiçbir sorun gibi kadın sorununun da sınıfsal bakış açısından ayrı düşünülemeyeceğine dikkat çektiği konuşmasını kadın mücadelesini yarından bakarak örmenin bugün için acil bir görev olduğunu belirterek bitirdi. Ardından öz savunma birimleri ile üretim ve mücadele evlerini birlikte var etmeye çağırdı.

Panel 8 Mart’ta alanlara çağrı yapılarak sonlandırıldı.

AKA-DER Ankara Kadın Faaliyeti