DİSK-AR: Gerçek işsizlik oranı yüzde 16.8, işsiz sayısı da 5.5 milyon

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

TÜİK’in işsizlik oranını yüzde 10.1 olarak açıklamasına rağmen, her dört kadından birinin işsiz olduğunu, her üç kişiden birinin de işsiz kalma nedeni ile geçici işte çalıştığını belirtti.

3 Yılda 935 Bin Yeni İşsiz

DİSK-AR, resmi işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişilik artış göstererek 3 milyon 58 bine ulaştığını, Ağustos 2015 dönemi için işsiz sayısının Ağustos 2012 dönemine göre yüzde 44 artmış olduğunu belirterek, Türkiye ekonomisinin 3 yılda 935 bin yeni işsiz yarattığını vurguladı.

Ağustos 2015 dönemindeki işsiz sayısının, 2009 krizindeki Ağustos döneminden sonraki en yüksek işsizlik olduğu ifade eden DİSK-AR, gizli işsizler ve çaresizlerin toplam sayısının ise 6 milyon 496 bin olduğunu aktardı.

Yeni İşsizlerin Yüzde 89’u Kadınlar

DİSK-AR verilerine göre, kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 24.7 oldu ve işsiz sayısındaki artış büyük oranda kadın işsiz sayısından kaynaklandı. İşsiz kadın sayısı son 1 yılda 104 bin kişi artarken, erkeklerde artış 14 binde kaldı. Yeni işsizlerin yüzde 89’unu kadınlar oluşturdu.

TÜİK yeni serisinde daha önceki seride olan ve anket soru formunda yer alan işin sürekliliği ile ilgili verilerin dinamik sorgulamadan çıkartıldığının belirtildiği DİSK-AR açıklamasında şöyle denildi:

“Geçici çalışanların sayısındaki gelişim istihdamın niteliği açısından son derece önemli bir değişkendir. Bu verinin web sitesinde ve dinamik sorgulamada artık paylaşılmaması, daha önce kolayca ulaşılan bir bilgiye ulaşmak için bürokratik süreçlere başvurulması zorunluluğu getirilmesi büyük bir eksikliktir.”

TÜİK İşgücü Anketi’nin Ağustos 2015 verilerine göre işsizliğin hem görünen hem görünmeyen boyutlarıyla tehlike sinyali verdiğini vurgulayan DİSK-AR, tehlikenin kadınlar, gençler ve geçici çalışanlar için ciddi boyutta olduğunu açıkladı.

İşsizliğin Önlenebilmesinin Yolu

DİSK-AR’ın değerlendirmesinde işsizlikle gerçek anlamda mücadele için şu öneriler sıralandı:

– Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

– Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.

– Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.

– Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

– Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.

– Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.

– Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

– Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

17 Kasım 2015, direnisteyiz2.org