Dışa bağımlılığa karşı komün sera

İki ay önce ilçede yaşayan Metin Demir ve Nadir Akbulut adlı yurttaşlar tarafından kurulan serada yetiştirilen biber, salatalık, patlıcan ve domates gibi sebzeler, yetiştikten sonra ilçe halkıyla paylaşılıyor. Seradan elde edilen gelirin de bir kısmını ihtiyacı olan halkla paylaşan “komün seranın” kurucularından Metin Demir, kendi öz kaynaklarıyla iki ay önce kurdukları serada komün bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Demir, “Serada eşlerimiz ve çocuklarımızla çalışıyoruz. Ücretli çalışılanımız yok. Arkadaşlarımız da hafta sonları yardım etmeye geliyor. Özyönetime dayalı çalışmalarda ekonomik boyutu oluşturup, tarımı geliştirmek istiyoruz” diye konuştu. Seradan iki ayda üç kez ürün elde ettiklerini belirten Demir, “Bu işe başlarken herhangi bir kurumdan destek almadık. Bu işe başladıktan sonra Gürpınar Belediyesi bize teknik destekte bulundu” ifadesinde bulundu.
Bölgede tarım için gerekli olan toprak potansiyeli, su ve insan gücünün yoğun olduğunu ifade eden komün seranın bir diğer kurucusu Kadir Akbulut ise, “Maalesef gençlerimiz, insanlarımız batıya göç ediyor. İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlere gidip en zor koşullarda ve kötü şartlarda yaşıyorlar” dedi. Toprağı işlenmeyen bölgenin dışa bağımlı hale geldiğini belirten Akbulut, “Bu topraklar hepimize yeter topraklarını terk etmesinler. Özgücümüzle birlik olursak kooperatiflerimizi oluştururuz. Göçü önleriz ve emeğimizin karşılığını da alırız” diye konuştu.
Kaynak: DİHA