Direnişçi Belediye işçileri 15-16 Haziran’ı selamladı

Belediye-İş sendikasının çağrısıyla yapılan yürüyüşe; DERİTEKS, TÜMTİS, TGS, TMMOB, KESK, Haber-İş, DİSK Gıda-İş, Cam Keramik-İş ve Liman-İş’in yanı sıra direnişteki işçilerin aileleri ve devrimci kurumlar katıldı. Yüzlerce işçinin “Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz”, Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Atılan işçiler geri alınsın”, “Taşeron işçisi köle değildir” sloganlarıyla yürüdüğü eylemde 15-16 Haziran direnişi selamlandı, işten atılan belediye işçilerinin işe geri alınması ve sendikal haklarının tanınması talepleri tekrarlandı.

Eylemde tertip komitesi adına konuşan Belediye-İş 2 Nolu Şube Başkanı Erol Özdemir, şunları söyledi: “15-16 Haziran, farklı konfederasyonlara bağlı, farklı işkollarından sendikalara üye binlerce işçinin ortak talepler etrafında gerçekleştirdikleri eylemler bütünü olmasından dolayı, Türkiye işçi sınıfının ilk büyük işçi direnişidir. Bugünün işçileri, emekçileri olarak bizlerin yapması gereken de egemenlerin haklarımıza yönelik gasp operasyonlarına karşı ortak ve birleşik mücadeleyi tarihimizden öğrenip hayata geçirmektir.”

Belediye işçilerinin yaklaşık 2 aydır 15-16 Haziran ruhuyla onurlu bir direniş yürüttüğüne dikkat çeken Özdemir, “Kendini devrimci, demokrat olarak tanımlayan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, sendikalı olduğu için 44 arkadaşımızı işten attı. İşyerinde örgütlü KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen’in işyeri temsilcilerini sürgüne gönderdi. Belediye Başkanı, bu işçi-sendika düşmanı tutumundan vazgeçmelidir” dedi.

Eylem, Pınar Aydınlar’ın seslendirdiği müzik dinletisiyle sona erdirildi.

İşçi Gazetesi – 16 Haziran 2016