Deniz’ler için Dolmabahçe’deydik

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan’ın idamının 43. Yılında, onları anmak için, AKM’nin önünden Dolmabahçe’ye, Denizlerin 6. Filoyu de- nize döktüğü yere bir yürüyüş gerçekleştirdik. HDK – HDP – SDH – DEM-GENÇ – DİP’li Öğrenciler -DGH – ÖGD- SGDF –Diren Üniversite ve Bağzı Üniversiteliler’le birlikte örgütlediğimiz eylemde, “Yusuf, Hüseyin, Deniz Sürüyor Sürecek Müca- delemiz” yazılı pankartımızı taşıdık. Yol boyunca “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Filo’yu unutmayın” “Mahir İbo Deniz Yolunuzdayız” “Yaşasın Devrim ve Sosyalizm” “ Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sloganları attık. Gezi ve Kobanê şehitlerinin isimlerini sayarak yaşıyor diye haykırdık. Dolmabahçe’ye varmamızın ardından basın açıklaması okundu.

Basın açıklamasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de egemenlerin devrimci kalkışmayı bastırmak için katliamlara başvurduğu ancak bugün binlerce gencin Deniz olup karşılarına dikildiği belirtildi. Bugün IŞİD çetelerine destek verenlerin, emperyalizmle işbirliği halinde olanların, iç güvenlik yasalarıyla halkları bastırmaya çalışanların Deniz’le- ri katledenlerin devamcısı olduğu belirtildi.

Kendilerine saraylar yaptıranlar bilsinler ki; “Saraylar saltanaklar çöker

Kan susar birgün Zulüm biter

Menekşelerde açılır üstümüzde Leylaklar da güler.

Bugünlerden geriye, Bir yarına gidenler kaır

Bir de yarın için direnenler…” denildi.

Basın açıklamasının ardından Sabahat Tuncel gerçekleştirdiği konuşmada; egemenlerin zihni- yetinin temsilcilerinin, dünyanın dört bir yanında yükselen başka bir dünya mümkün seslerinin giderek yükseldiğini göreceklerini belirtti. Yunanistan’daki Syriza hükümetinin bunun bir örneği olduğu, Tür- kiye’de de gelecekteki günlerin bunu göstereceğini söyledi. Asıl sorunun başka bir dünya mümkün se- sini yükseltmek, örgütlenmek için mücadele edecek miyiz sorusu olduğunu belirten Tuncel, “Biz HDK olarak Mahir-İbo-Deniz-Agitlerin yoldaşı olmanın olunun mücadeleden geçtiğini, onların umut ettiği Türkiye için savaşmaktan geçtiğini belirtti. Ortado- ğu’da ve Dünyanın dört bir yanında halkların; eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselttiğini eklerken, sözlerine Yaşasın Devrim ve Sosyalizm diye bitirdi.

Sabahat Tuncel’in konuşmasının ardından hep birlikte denize karanfil attık ve eylemimizi sona erdirdik.