Demokratik Suriye Meclisi kuruldu

HSD’nin siyasi temsiliyetini yapacak olan Meclis, federal ve demokratik Suriye’nin inşası için çalışacak. ‘Meclisimiz tüm Suriye’nin umudu olacak’ diyen delegeler, ‘Bütün Ortadoğu’ya örnek olacak bir sistem inşa edebiliriz’ dedi

Suriye ve Rojava’daki çok sayıda muhalif kesimin Rojava Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) öncülüğünde Dêrik’te düzenlediği Demokratik Suriye Kongresi’nde meclisleşme kararı alındı. Rojava ve Suriye’deki çok sayıda siyasi parti, halk ve inanç temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri, dernekler, emek örgütleri, kadın ve gençlik kurumlarından 103 delegenin katılımıyla Suriye kri­zinin çözümü için yapılan kongrenin ikinci gününde “Suriye krizinin çözümü için hep beraber” şiarıyla meclisleşme kararı alındı. Meclisin, Demokratik Suriye Güçleri’nin (HSD) siyasi temsilcisi olacağı öğrenildi.

42 Kişilik Meclis

Basına kapalı gerçekleşen kongrenin ikinci gününde yapılan kapsamlı tartışmaların ardından meclisin isminin Demokratik Suriye Meclisi olacağı kararlaştırıldı. Meclisin üye sayısı da 42 olarak belir­lendi. Alınan bilgiye göre, 42 kişilik mecliste; De­mokratik Özerklik Yönetimi’nden 13, Arap ve Kürt aşiretlerden 1’er kişi, Siyasi Danışma Kurulu’ndan 3, Buğday Dalgası Hareketi’nden 2, Onur ve Haklar Antlaşması’ndan 1, Suriye Demokratik Ulusal Koalis­yonu’ndan 1, Şehba (Ezaz, Cerablûs, Bab ve Minbîc) Meclisi’nden 1, Türkmen, Asuri, Arap, Süryani, Êzidîlerden 1, gençlik kotasından 1, Suriye Demok­ratik Modernite Partisi’nden 1, Sosyalist Demokratik Baas Partisi’nden 1, Cebel Arap’tan 1, Suriye Ulusal Kütlesi’nden 1, bağımsızlardan 5 üye olacak.

Demokratik Federal Suriye

Suriye muhalefetinin Suriye toprakları üzerinde yaptığı ilk kongre olma özelliğini taşıyan Demokratik Suriye Kongresi’nde yapılan tartışmalar; Suriye kri­zini aşmak için daha çok demokratik federal Suriye üzerinde yoğunlaştı. Gazetemiz baskıya girdiği saat­lerde meclisleşme kararının alındığı kongrenin sonuç bildirgesi okunuyordu.

Kongre Delegeleri

103 delegenin katıldığı Demokratik Suriye Mec­lisi kongresine, 8 muhalif Arap siyasi parti ve örgütü, 21 Kürt muhalif parti ve örgütü ile Süryani, Türk­men, Ermeni, Êzidîler ile Suriyeli kadın ve gençlik temsilcileri katıldı

Arap Örgütleri: Suriye Ulusal Demokratik Uzla­şı Hareketi, Arap Ulusal Konseyi, Suriye Demokratik Modernite Partisi Başkan sözcüsü, Suriye Demokra­tik Modernite Partisi üyesi, Heyet El-Tensîq, Sosyalist Demokratik Baas Partisi, Buğday Dalgası Hareketi / Kahire Kongresi Diyalog Komitesi, Onur ve Haklar Antlaşması Topluluğu.

Kürt Örgütleri: Demokratik Birlik Partisi (PYD), Kürdistan Liberal Partisi, Kürdistan Öz­gürlük Partisi, Suriye Kürtleri Demokratik Birlik Partisi (Yekîtî), Kürdistan Komünist Partisi, Suriye Demokratik Barış Partisi, Kürt Wîfaq Partisi, Suriye Kürtleri Sol Partisi, Demokratik Sol Partisi, Kür­distan Emekçiler Partisi, Suriye Kürtleri Demokrat Partisi (Suriye), Suriye Kürdistani Demokrat Partisi, Kürdistan Yeşiller Partisi, Suriye Demokrasi Grubu, Suriye Kürtleri İlerici Demokrat Partisi, Özgür Ulu­sal Birliği, Dönüşüm Hareketi, Yenilenme Hareketi, Suriye Kürleri Ulusal Topluluğu, Reform Hareketi, Hasekê İç Barış Komitesi.

Asûrî-Süryani Örgütleri Demokrat Asuri Partisi, Süryani Birlik Partisi, Süryani Kadın Birliği, Süryani Kültür Derneği, Süryani Şehit Aileleri Temsilcileri.

Türkmen, Ermeni ve Süryaniler: *Girê Spî, Sirrîn, Cerablûs ve Şêxler temsilcileri, Girê Spî Halk Toplulukları Temsilcileri, Serkîs Kîforkiyan (Ermeni şahsiyet), Huda Melkon (Süryani ve bağımsız şahsi­yet), Girê Spî Öz Yönetimi, Fermandar Elî Heco (Ce­rablus temsilcisi), Xelîl Welo Şêxo (Şêxler temsilcisi), Reşo Seîd Elî (Sirîn temsilcisi), Ayid Hesen (Girê Spî Halkı Topluluklar temsilcisi).

Kadın Örgütleri: Arap Kadınları Bürosu, Genç Kadın Hareketi, Suriye Kadın İnisiyatifi, Yekîtiya Star, Kadın Koordinasyonu, Rojava Özgür Kadın Merkezi, Sara Kadın Örgütü.

Diğer Kurum ve Örgütler: Suriye Kürt Yazarlar Birliği, Şehit Aileleri Kurumu, Mala Êzîdiyan, Avrîn Derneği, Demokratik Gençlik Birliği, El-Şehba Böl­gesi temsilcileri, Halep’in kuzey köyleri, onlarca Arap ve Kürt Aşiret temsilcisi, yazar, işveren ve kanaat önderi.

direnisteyiz2.org