Barbarlık, Halkların Ortak Mücadelesiyle Yenilecek

Emperyalistlerin Suriye’de, çeteler eliyle yürüttükleri savaş, ortaya çıkan Rojava devrimi başta olmak üzere sahada yaşanan gelişmelerle başarısızlığa uğrama yönündedir. Efendilerinden aldıkları işaretle Suriye savaşında aktif rol üstlenen T.C devleti, IŞİD başta olmak üzere katliam ve tecavüz çetelerine açıktan destek vermiş bu çerçevede Antep’i IŞİD’in lojistik merkezine dönüştürmüştür. 3 günde Şam’ı alıp Emevi Camii’nde namaz kılma hayali kuranlar yaşadıkları yenilginin en ağır faturasıyla karşılaşmıştır. Suriye savaşındaki başarısızlığa, Kürt illerindeki insanları ve yerleşim yerlerini yok ederek Kürt halkının direnişini bitirme hayallerinin de suya düşmesi eklenmiştir. İçerde ve dışarıda yaşanan yenilgilerin büyüklüğü iktidar krizini derinleştirmiş, darbeler sürecinin zemini oluşturmuştur.
Suruç’un, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın faili kimse, Antep’teki katliamın faili de odur.
Suriye’den pay almak için bu ülkede iç savaşı körükleyenler, kendi yönettikleri topraklarda her gün bombaların patlatıldığı, çatışmalarını yaşandığı iç savaş koşullarını yaratmıştır. Bir düğün törenine bile bombalı saldırı düzenleyecek kadar alçaklaşan çeteleri yaratanlar, onlara tüm olanakları sunanlar bu katliamın sorumlusudur. 10 Ekim iddianamesinde yer aldığı üzere Kürt düğünlerine saldırı düzenleme planları olduğu bilinen IŞİD’e kol kanat gerenler, emekçilerin ve halkların adaleti önünde hesap verecektir.
Kaldıraç / 21 Ağustos 2016