Almanya’da yoksulluk artıyor

Devlet istatistik dairesinin yaptığı açıklamaya göre; kişi başına aylık gelir 892 Euro’nun altında ise, o kişi açlık sınırındadır. Bu açıklamaya göre Almanya da toplam 12,5 milyon insan bu rakamın altında bir gelir düzeyine sahip. Bu rakamın 3,5 milyonunu emekli insanlar oluşturuyor.

Açlık sınırında olanların büyük kısmı kadınlar

Devlet istatistik dairesinin yaptığı açıklamada, açlık sınırında olan insanların yüzde 62,5’ini emekli kadınlar, yüzde 19’unu ise tek başına çocuk yetiştiren anneler oluşturuyor.

Açlık sınırında yaşayan insanların durumu şehrin nüfus yoğunluğuna göre değişiyor.

Küçük şehirlerdeki oran yüzde 2,4 ile 3,8 arası iken bu rakam Duesseldorf ve Berlin gibi metropol şehirlerde yüzde 7,2 oranına varıyor.

Emeklilik kasası, kişi başına hesapladığı 35 yıl üzeri çalışmışlık süresi karşılığında bir kişinin geçimini sağlamasına yetecek kadar aylık ödeme yapmıyor. Açlık sınırına düşen bu insanlar, sosyal kurumun kapılarına mahkûm olur hale geliyorlar.

Almanya’da artmakta olan yoksulluk durumu, hükümet ortağı SPD (Sosyal Demokrat Partisi) başkanı Sigmar Gabriel tarafından 2015 yılında gündeme getirilmesine rağmen 2016 da yeniden rafa kaldırıldı. Öyle görünüyor ki SPD, önümüzdeki seçimlerde insanların yoksulluk durumunu propaganda malzemesi olarak kullanmak için rafta tutuyor.

Konu şu anda Alman kamuoyunda güncel tartışmaların başında geliyor.

Kemal Taş-Almanya / İşçi Gazetesi-21 Haziran 2016