Açlık sınırı 1.370, yoksulluk sınırı 4.462 TL

Türk-İş tarafından her ay yapılan “Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması” Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.370 lira, yoksulluk sınırı 4.426 lira olarak hesaplandı.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 1.370 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut; kira, elektrik, su, yakıt; ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 4.462 TL oldu.
Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.705 TL olarak hesaplandı.
İşçi Gazetesi / 29 Temmuz 2016