“600. yılında, Börklüce’nin izinde” şiarıyla 11. Karaburun Bilim Kongresi gerçekleştirildi

Bu sene kongrenin şiarı olan “600. Yılında, Börklüce’nin izinde”ye uygun olarak kongre bünyesinde Şeyh Bedreddin ve Börklüce’nin kurdukları komünal yaşamı anlatan oturumlar yapıldı. Toplumsal mücadelelerin ve deneyimlerinin ele alındığı kongrede “Cerattepe’den Karaburun’a Doğa Mücadeleleri”, “Sanat ve İsyan”, “Kapitalizmin Toplumsal Tarihi”, “Türkiye’de Devlet ve Sınıflar”, “Mülteci Meselesi”, “İsyanın Ekonomi Politiği”, “Akademi Forumu”, “Kapitalizm, Ataerki ve Kadın Emeği” ve “İşçi Sınıfının Güncel Sorunları” oturum başlıklarından bazılarıydı.

Kongre bünyesinde toplumsal mücadeleleri anlatan film ve belgesel gösterimleri yapıldı.  Kongre esnasında, içlerinde 44 Barış için Akademisyenin de bulunduğu bir çok akademisyenin 1 Eylül KHK’sı görevlerinden ihraç eidlmesi üzerine kongre katılımcıları ile forum yapılarak ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. KHK ile ihraç edilen bir çok akademisyenin kararname sonrasındaki sunumlarında direniş ve mücadele çağrısında bulunması, kongreyi amacına daha da yaklaştırdı. Kongre birlik ve mücadele temennileri ile gelecek sene tekrar buluşmak üzere sonlandı.