2015 yılı direnişlerinden: Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır!

Anadolu adliyesi işçileri yeni yıla

kazanımla girdi

Çalıştıkları taşeron şirketten ücretlerini ala­madıkları için 4 Aralık’ta çalışmayı durduran ve ardından işten atılmaları üzerine direniş başlatan İstanbul Anadolu Adliyesi yemekhane işçileri, yeni yıla kazanımla girdi. Başsavcılığın imzaladığı yazılı taahhüt tutanağıyla işçiler işlerine geri döndü.

Başsavcı ‘bir şey’ yapmak zorunda kaldı

Anadolu Adliyesi işçilerinin yaklaşık bir aydır sürdürdükleri direniş kısmi kazanımlarla sona erdi. Kararlı direniş ve giderek büyüyen dayanışmanın etkisi, ‘ben sizin için bir şey yapamam’ diyen Adliye Başsavcılığını ‘bir şey’ yapmaya mecbur bıraktı.

İşçileri temsilen üyesi oldukları Devrimci Turizm İş sendikası, Başsavcılık ve Taşeron şirket Ak-er arasında imzalanan yazılı tutanak ile işten çıkarılan 32 işçiden 17’si eski işinde çalışmak üzere, 15 işçi ise başka iş yerlerinde işe başlatılmak koşu­luyla işe geri alındı.

İmzalanan anlaşmayla, yemekhanede yemek yiyen Adliye çalışanlarından kesilip şirkete giden hak edişler, işçilerin ücretleri yatırılmadığı durumda şirketten kesilip işçiye ödenecek.

Öte yandan işçiler, sözleşmesi iptal edilen Evrensel unvanlı taşeron şirketten alacaklarını tahsil etmek için hukuksal süreç başlattı.

‘birleşik-fiili-meşru mücadele’

Devrimci Turizm İş Sendikası kısmi kazanım­larla sonuçlanan direniş süreci üzerine bir açıklama yayımladı. Sendikanın açıklaması kısaca şöyle:

“Başsavcıya ve taşeron firmaya geri adım attı­ran işçilerin birliği ve kararlılığıydı. Ayrıca direni­şin başından beri destek olan hâkimlere, savcılara onların sendikası Yargıçlar Sendikası ve Yarsav’a, KESK’e bağlı Eğitim Sen ve BES’e, avukatlara, adliyede diğer işkollarında çalışan işçilere sınıf dayanışmaları için teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki dönem emeğe yönelik saldırılara karşı ortak-birleşik mücadeleye çağırıyoruz… Bu saldırıları püskürtme­nin yegâne yolu birleşik-fiili-meşru mücadeleden geçiyor…”

SCA YILDIZ Fabrikası işçilerinin

direnişi sürüyor

Gebze’de bulunan SCA YILDIZ fabrikası işçi­lerinin direnişi sürüyor.

DİSK’e bağlı TÜMKA-İŞ sendikasında örgüt­lenen işçiler, sendikal örgütlülüklerinin tanınması ücretlerinin artırılması ve işten atılan 12 işçi arkadaş­larının işe geri alınması talebiyle iş bırakarak direniş başlatmışlardı. İşçilerin direnişi 2’nci haftasına girdi.

İşçilerin haklı taleplerine lokavt saldırısıyla karşılık veren fabrika yönetimi artık fabrikanın ça­lışmayacağını ilan ederek işçilerin iradesini kırma­ya çalışıyor. Lokavt saldırısının bir blöf olduğunu belirten işçiler kendilerinin de artık kölece çalışma koşullarına boyun eğmeyeceklerini, kazanıncaya kadar direnmeye kararlı olduklarını ifade ediyorlar.

İşçiler, fabrika önündeki direnişlerini halaylarla, horonlarla, sosyal etkinliklerle sürdürüyorlar.

Enerji işçisi 292 gün direndi, kazandı

BEDAŞ’ın Avcılar İşletmesi’ne bağlı DİSK/ Enerji-Sen üyesi 26 işçi, işçi sağlığı ve iş güvenli­ği önlemlerinin alınmasını talep ettikleri için işten çıkarıldı. Avcılar BEDAŞ işletmesi önünde direnişe başlayan işçiler direnişlerine Taksim’deki BEDAŞ Genel Müdürlüğü önüne taşındı. 292 gün boyunca direnen enerji işçileri 29 Mayıs’ta BEDAŞ yöneti­miyle yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından işçilerin işe geri dönüş süreçleri başladı.

Metal Fırtınası

2015 yılı metal işçilerinin isyanına sahne oldu. 2014-2017 toplu sözleşme süreciyle hareketlenen metal işçileri bir kez daha başını Türk Metal mafya­sının çektiği kölelik sözleşmesine mahküm edildiler.

Türk Metal ve Çelik-İş sendikalarının imzaladı­ğı 3 yıl süreli ‘satış sözleşmeleri’ işçileri ayağa kal­dırdı. 3 yıllık toplu sözleşme dayatmasını ve düşük ücret artışlarını kabul etmeyen DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş sendikası 15.000 işçiyle greve çıktı. Serma­ye devletinin bakanlar kurulu hemen devreye girerek grevi 60 gün süreli erteledi. Bu erteleme üzerine işyerlerinde üretim yavaşlatma eylemleri başladı. İş yavaşlatma eylemleri ardından da metal patronlarının bir kısmı MESS’ten istifa ederek işçilerin taleplerini kabul etmek zorunda kaldılar. Bir süre sonrasında ise Türk Metal mafyası, işçilerin tepkisi nedeniyle BOS­CH fabrikasında MESS sözleşmesini ikiye katlayan oranda sözleşme imzalayınca biriken öfkenin fitilini ateşlemiş oldu. Renault fabrikası işçilerinin öncülük ettiği Metal Fırtına başladı.

‘Her Şey Çok Güzel Olacak’

6 Aralık 2014’te DİSK/Dev Sağlık-İş Sendika­sı’na üye oldukları için 100 işçi Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından işten çıkartıldı. İşçiler hastane önüne kurdukları Direniş Sarayı’nda (direniş çadırı) 194 gün boyunca direndi. Direniş sürecinde Maltepe halkının büyük desteğini alan direnişçiler her gün Maltepe içinde yaptığı yürüyüşlerle, uluslararası imza kampanyaları, rektörlük yürüyüşü ve hastane­nin yönetim binasını işgal etme gibi birçok eylemle hem Türkiye’nin hem de uluslararası kamuoyu gündemine yerleşti. İşçilerin sendikalı oldukları için işten atıldığı hem bilirkişi ve iş müfettişlerinin raporunda hem de mahkeme kararında ve son olarak da Yargıtay kararı ile de kesinleşmiş oldu. İşe iade davasını kazanan ve 12+4 maaş tutarında tazminat kazanan işçiler bütün zorluklara karşı sürdürdüğü 194 günlük direnişi kazanımla sonlandırdı.

İşçilerin işgali kazanım getirdi

İstanbul Topkapı’da Santa Farma İlaç Sanayi AŞ’de çalışan DİSK Nakliyat-İş üyesi 16 işçi Eylül ayında Tez Trans adlı firmanın ihaleyi alması sonrası işten atıldı. Yıllardır sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışan işçiler, 7 Eylül’de Santa Farma önünde dire­nişe başladı. Santa Farma Genel Müdürlüğü, haksız hukuksuz işten atılmalara işçiler genel müdürlük binasını işgal edinceye kadar sessiz kaldı.

Asıl işveren olarak sorumluluk almayan taşeron firmayı hedef gösteren Santa Farma yetkilileri 21 Ekim’de gerçekleşen işgal eyleminden sonra sendi­kayla görüşmek zorunda kaldı. Görüşmeler sonrası direnişe devam eden işçiler, 14 Aralık ‘ta açıklama yaparak iş başı yaptığını duyurdu.

 Polis saldırdı, işçiler direndi

Ekim ayında üretimi durdurulan ve 4 aydır üc­retlerini alamayan Sivas Demir Çelik İşletmeleri’nde (SİDEMİR) çalışanı 200 işçi neredeyse yaptıkları her hak arama eyleminde polis saldırısıyla karşılaş­tılar. 11 Kasım’da Sivas Kent Merkezi’nde eylem yapan işçiler polisin saldırısına uğradı. Gaz ve coplu saldırıda bazı işçiler fenalaştı. İşçilerin bir kısmı 20 Kasım tarihinde kent merkezindeki bir iş merkezinin çatısına çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı, yine po­lis saldırısına uğradılar. İşçilerin aileleriyle birlikte 7 Aralık’ta Valiliğe seslerini duyurmak için yaptıkları yürüyüşe polis yeniden saldırdı. İşçilere reva görülen son saldırı ise oturdukları lojmanların elektriğini kesmek oldu.

Maden işçisi direnişte

Manisa’nın Soma İlçesi’nde İmbat Madenci­lik’te 18 Kasım’da küçülme bahanesiyle işçiler işten çıkartılmaya başlandı. Vardiya değişimi sırasında işten çıkarıldıklarını öğrenen işçiler ocağın önünde beklemeye başladı. İşçiler işten çıkarıldıklarını da geri alındıklarını da özel güvenlik amirinden öğ­rendi. İşçilerin yanına gelen özel güvenlik amiri üç maden işçisinin işten atılmasında yanlışlık olduğunu işe başlayabileceklerini söyledi. İşletme yetkilile­riyle görüşmek isteyen işçilerin talepleri reddedildi. Fabrika önünde gelen şirket avukatı olduğunu iddia eden bir kişi elindeki 29 kişinin ismi yazan kâğıtla işçilere “bu isimlerle çalışmayacağız” dedi. Bunun üzerine işçiler bir toplantı düzenleyerek direniş kara­rı aldı. Direniş kararı alan işçilere akşam saatlerinde jandarma saldırdı ve 12 işçi gözaltına alındı, bir işçi yaralandı. İşçiler mücadeleden vazgeçmeyerek fabrika önünde direnişe devam etti. 21 Aralık’ta şirket yöneticilerinin şikayeti üzerine maden ocağı­nın önüne gelen jandarma işçilere eylemlerine son vermesi çağrısı yaptı. Ret yanıtı alınca ise saldırıya geçti ve 5 işçi yaka paça gözaltına alındı. İşçiler saldırılara rağmen kararlılık maden ocağı önünde direnişe devam ediyor.

Direniş kazanım getirdi

İstanbul Göztepe’de bulunan Emaar Squar in­şatta çalışan iki işçi sendikal faaliyet yürüttükleri ge­rekçesiyle işten atıldı. İnşaat İşçileri Sendikası üyesi işçiler Murat Bulut ve Kenan Savut 8 gün boyunca Akfa Holding’in Çamlıca Plaza ve Terra Plaza’da bulunan ofislerinin önünde eylem yaptı.

22 Aralık’ta Emaar Square şantiyesi girişinde ve satış ofisi önünde yapılan eylemlerin ardından işçiler satış ofisinin girişi kapattı. TAV VE SERA patronları polis çağırarak işçilerin ve sendika üyelerinin geri adım atması için baskı uyguladı. İşçilerin direnişleri­ne devam etmesi üzeri şirket patronları işçilerle

Fiili grev haktır

İstanbul Pendik’te bulunan SeraPool fabrika­sında çalışırken Cam Keramik-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan 197 gün boyunca fabrika önünde direnen işçiler direnişi kazandı. 24 Aralık’ta patronun “yasadışı greve çıkarak zarar uğrattıkları” iddiasıyla işçiler ve sendika aleyhine açtığı tazminat davası görüldü. Davanın Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi’nde 1. İş Mahkemesinde görülen son duruş­masında işçiler lehine karar çıktı. Mahkeme heyeti kanun dışı grev tespiti davasını reddetti. İşçilerin grev hakkını genişleten bu karar, bütün işçiler için bir kazanım olarak değerlendirildi.

İşçi Gazetesi / Sendika.Org – 01 Ocak 2016