15-16 Haziran’dan Gezi’ye direniş sürüyor

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 45. yıldönümünde AKA-DER Kızılay Şube “15-16 Haziran’dan Gezi’ye Direniş Sürüyor, Metal İşçisi Yolumuzu Aydınlatıyor” başlıklı panel düzenledi. Konuşmacı olarak DİSK Genel-İş’ten sendika uzmanı Onur Bakır’ın ve İşçi Gazetesi temsilcisi Mehmet Koç’un yer aldığı panel yaklaşık 2 saat sürdü.

Panelin birinci bölümünde Onur Bakır işçi sınıfını 15-16 Haziran Direnişi’ne taşıyan koşulları, direniş sürecini ve kazanımlara değindi. Bu büyük direnişin işçi sınıfı adına kazanım olduğuna özellikle değinen Onur Bakır işçilerin sendikalarına örgütlülüklerine sahip çıktıklarına vurgu yaptı. Disk’in direniş sürecinde öncü rol oynadığını söyleyen Bakır 15-16 Haziran Direnişi ile DİSK’i tasfiye planının boşa düşürüldüğünü ifade etti.

İşçi Gazetesi temsilcisi Mehmet Koç konuşmasında 15-16 Haziran’dan metal direnişine metal işçisi direnişlerinin kendini aşarak tüm işçi sınıfına yol gösterdiğine değindi. Ayrıca bugün işçi sınıfının örgütsüz olduğunu ifade etti. İşçi cinayetlerine sendikasızlığa güvencesiz çalışmaya karşı mücadelenin ve kalıcı kazanımların ancak örgütlü mücadele ile mümkün olacağını söyleyerek örgütlenmeye çağrı yaptı. Konuşmaların ardından etkinlik soru-cevap şeklinde devam etti. Bu bölümde ise daha çok önümüzdeki süreçte işçi sınıfı ve sendikaların mevcut durumu tartışıldı.