15-16 Haziran Direnişi’nin 46. yılında eylemler gerçekleştirildi

Ankara

15-16 Haziran direnişinin 46. yılında Ankara’da DİSK tarafından “15-16 Haziran Direnişi’nin 46. yılında köleliğe teslim olmayacağız” şiarıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

DİSK Genel-İş üyesi işçiler Kızılay’da bulunan Çankaya Belediyesi önünden Yüksel Caddesi’ne doğru sloganlarla yürüyüş yaparak eyleme başladılar. Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen KESK, DİSK, Halkevleri, DİP, DHF üyeleri ile Kaldıraç ve İşçi Gazetesi okurları, madenci anıtına doğru yürüyüşe geçti. Madenci anıtına gelindiğinde DİSK adına Tayfun Görgün tarafından açıklama yaptı. 15-16 Haziran Direnişi’nin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Görgün, “Bugün, 15-16 Haziran’ın direniş ruhuna her zamankinden çok ihtiyacımız var. Çünkü işçilere karşı büyük bir savaş ilan edilmiş durumda” dedi. Açıklamada Fransa’daki direnişe de selam gönderildi ve dayanışma çağrısı yapıldı. Konuşmasının son kısmında işçileri kölelik düzenine karşı mücadele etmeye çağıran Görgün, tüm baskılara rağmen mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Eylem sloganların ardından sonlandırıldı.

Dikmen’de Söyleşi: “15-16 Haziran Direniş Ruhuyla Geleceği Kurmaya”

AKA-DER Dikmen Şube’de gerçekleştirilen söyleşiye Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Semra Demir ve İşçi Gazetesi temsilcisi Mehmet Koç konuşmacı olarak katıldı. ÇHD Avukatı Semra Demir konuşmasına 15-16 Haziran direnişini selamlayarak başladı. Demir, günümüzdeki özel istihdam büroları, kıdem tazminatı hakkının gaspı hakkında bilgi verdi. ÇHD Avukatı Semra Demir’den sonra İşçi Gazetesi temsilcisi Mehmet Koç söz aldı. Koç 15-16 Haziran işçi direnişinin, sınıfın önünü açıcı ve tarihi bir dönem olduğunun altını çizerek, 15-16 Haziran’dan bugüne kadar olan direnişlerden örnekler verdi. İşçi sınıfının örgütlenmekten başka çaresinin olmadığını söyleyen Koç, örgütsüz olduğumuz her gün, sistemin üzerimizde uygulanan baskının kat ve kat daha fazlasını biz işçilere uygulayacağını söyledi. Söyleşi katılımcıların katkıları ve sorularıyla bitirildi.

Kaldıraç ve İşçi Gazetesi Basın Açıklaması Yaptı

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 46. yıldönümünde Ankara’da Kaldıraç ve İşçi Gazetesi tarafından Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 15-16 Haziran’dan bugüne yaşanan birçok işçi direnişinin tarihsel önemine ve işçi sınıfı açısından yol gösterici olmasından bahsedilen açıklamada direnişleri örgütlülüğe dönüştürmenin önemine vurgu yapıldı. 15-16 Haziran Direnişi’nin 46. yılında eylemler gerçekleştirildi

Antakya

15-16 Haziran 1970, büyük işçi direnişinin üzerinden 46 yıl geçti.

Antakya’da bu yıl, sendikalar tarafından 15-16 Haziran gündemli bir dizi etkinlik gerçekleştirildi ve günümüzde sendikalar üzerindeki baskılara, örgütlenmenin engellenmesi yönündeki politikalara dikkat çekilip: “Susmayacağız, direnerek mücadelemize devam edeceğiz. Gün mücadele günüdür.” vurguları yapıldı.

DİSK – SES – BES ve TARIM ORKAM SEN’DEN ORTAK PANEL!

Panelin Moderatörlüğünü Atıf KILIÇ (KESK/ SES Hatay Şube Eşbaşkanı) yaptı.

Konuşmacı olarak Mahmut ŞENGÜL (DİSK/ Genel-İş Eğitim Daire Başkanı) “Kiralık İşçi Yasası / Özel İstihdam Büroları” konusunda sunumunu yaparken Akın ŞİŞMAN (KESK/BES Genel Örgütlenme Sekreteri) ise “657 Sayılı Yasa’da Yapılması Planlanan Değişiklikler” ile ilgili sunum yaptı.

Hatay Tabipler Odası’nda yapılan panele kamu emekçileri ve Genel-İş Sendikası üyeleri katıldı.

Akın Şişman 657 Sayılı Yasa’da yapılmak istenen değişikliklerle ilgili konuşmasında:

Neoliberal politikalar ile kamuda yaşanan dönüşüm sürecine dikkat çekti. Kamu hizmetinin özelleştirilip, taşeronlaştırılarak, paralı hale getirilmesi ve niteliksizleştirilmesini bu politikalara bağladı. Yapılmak istenen yeni değişikliklerin performansa dayalı sistem ile verimlilik adı altında işgücünün güvencesizleştirilmesinin önünü açtığını vurguladı. İşçi sınıfının bu sürecin öznesi haline gelmesi ve yeni örgütlenme modellerini ele alması gerektiğine değinerek konuşmasını bitirdi.

Mahmut Şengül ise konuşmasında Özel istihdam Büroları, Kiralık işçi Yasası(Geçici İş Yasası) ve Kıdem Tazminatının Fona Devri konularında bilgiler verdi.İşçilerin bugün taşeron sistemle sömürüldüğünü, kiralık işçi bürolarının ise taşeron sistemden daha beter bir sistem olduğunu vurguladı. DİSK/Genel-İş Eğitim Daire Başkanı Şengül : ‘Belirli süreli iş/çalışmayı (3-6-9 ay) getiren sistem ile işçinin elinden örgütlenme, sendikalaşma, toplu sözleşme, grev vb. haklar alınmış olacak. İşçi sınıfını parçalayacak bu sistemi, birlikte mücadeleyle engelleyebiliriz. Emekten yana bütün güçler, bu süreci omuz omuza tersine çevirmelidir.’ dedi.

Güvence ve sosyal hak mücadelesinin bir arada yürütülmesi, talep hareketi örgütlenmesi ve tabana dayalı örgütlenme ile işyeri örgütlenmesinin vurgusu yapılarak panele sona erdi.

“15-16 HAZİRAN’DAN GEZİ’YE DİRENENLER BULUŞUYOR”

Genel-İş, BES, SES ve Tarım Orkam Sendikası’nın 15-16 Haziran etkinlikleri kapsamında düzenlediği 2.etkinlik saygı duruşu ile başladı. Antakya Meclis Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte, Düzenleme Komitesi adına Genel-İş Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek konuşma yaptı. 15-16 Haziran 1970 eylemlerini anlatan bir belgesel izlendi. Belgeselin ardından SES Genel Merkez Yürütmesi adına İbrahim Kara konuşmasını yaptı.

Mukavemet Müzik Grubu, direniş şarkılarını seslendirdi. Mukavemet adına yapılan konuşmada: “Sizler, 15-16 Haziran Direniş günlerini yarattınız; bizler ise Gezi’nin çocuklarıyız ve bugün, burada direniş için mücadele için buluştuk.Bugün şarkılarımız, marşlarımız mücadele adına olacak.”sözlerine yer verildi.

Etkinlik, Kaldırım Müzik Topluluğu’nun sahne almasıyla halaylarla, marşlarla sona erdi.