13 Mayıs Soma ya da işçi katliamları unutulmayacak

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde 300’den fazla işçinin katledildiği maden katliamının ikinci yılında birçok yerde anmalar ve işçi sınıfı gündemli eylemler gerçekleştirildi.
İstanbul
Mayıs’ın 13’ünde DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’nin çağrısıyla Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelindi. Katliamda yaşamını yitiren işçilerin anıldığı basın açıklamasında, katliama yol açan köleleştirme ve güvencesizleştirme politikalarına tepki gösterildi. Özel İstihdam Büroları ve kıdem tazminatlarına yönelik düzenlemelerin işçiler üzerindeki sömürüyü daha da artırdığının altı çizildi.
“İş cinayetlerinin başlıca nedeni; ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaşmanın yaygınlaşmasıdır” diyen Akçelik, Tayyip Erdoğan’ın 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda “İşçilerin ‘bana bir şey olmaz’ anlayışıyla hareket ettikleri için iş güvenliği ihlalleri yaptığı ve canından olduğu” söyleminin bunun somut yansıması olduğuna dikkat çeken Akçelik, asıl Soma gibi faciaların ardından gerçek sorumluların yargılanmaması ve hesap sorulamaması nedeniyle yeni iş cinayetlerinin yaşandığını kaydetti.
Soma’yı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. ”
Metnin okunmasının ardından açıklama “İş kazası değil, bu bir katliam”, “Soma’yı unutma, unutturma” sloganlarıyla sona erdi.
Ankara
SOMA KATLİAMINI UNUTMA UNUTTURMA
İŞÇİ KATİLLERİNDEN HESAP SOR!
Soma Katliamı’nın ikinci yılında Ankara’da yürüyüş düzenlendi.
13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin katledildiği maden katliamının ikinci yılında DİSK, KESK, TMOBB ve TTB’nin çağrısıyla Yüksel Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi sloganlar eşliğinde, Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı’na yürüdü. ‘Somayı unutmadık, unutturmayacağız!’ pankartıyla yapılan yürüyüş sırasında sık sık “Soma’yı unutma, unutturma”, “Katil devlet hesap verecek”, “Soma’nın ateşi sermayeyi yakacak” sloganları atıldı. Madenci anıtında, katliamda yaşamını yitiren işçiler için yapılan saygı duruşunun ardından grup adına ortak açıklamayı TMOBB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Torun yaptı. Sözlerine Soma’da yaşamını yitiren işçileri anarak başlayan Torun, Soma gibi bir olay yaşanmış olmasına rağmen, her ay onlarca işçinin işçi cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam ettiğini söyledi. “Hükümet ve ilgili kurumları tarafından faciadan sonra alınan ders nedir diye bakıldığında, sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni katliamlara zemin hazırlamak dışında bir şey görülmemektedir” diyen Torun işçi cinayetlerinin başlıca nedeninin, uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaşmanın yaygınlaşması olduğunu belirtti. AKP tarafından meclisten geçirilen ve ‘Kölelik Yasası’ olarak adlandırılan Özel İstihdam Büroları Yasası’na da değinen Torun, bu düzenleme ile güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışmanın yaygınlaşacağını, iş güvencesinin tamamen ortadan kalkacağını, emekçilerin açlık sınırının altında ücretlerle çalışmaya mahkum edileceğini ve örgütsüz çalışmanın yaygınlaşacağını söyledi. “Soma’da yaşanan iş cinayetini doğuran nedenler ve bu cinayetin sorumluları ile hesaplaşmadan sağlıklı ve güvenli çalışmanın mümkün olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz” sözleriyle biten açıklamanın ardından Madenci Anıtı’na karanfiller bırakılarak eylem sonlandırıldı.
Edirne
Soma katliamının yıldönümünde Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu’nun (DİSK-KESK-TMMOB-TTB) çağrısıyla Saraçlar Caddesi’nde basın açıklaması gerçekleşti.
Platform sözcüsü Arif Kuday, işçi cinayetlerine ve katliamlara zemin hazırlayan uygulamalara değindiği açıklamada “Soma’da yaşanan işçi cinayetini doğuran nedenler ve bu cinayetin sorumluları ile hesaplaşmadan sağlıklı ve güvenli çalışmanın mümkün olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz” diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.
İzmir
İzmir Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Soma katliamında yaşamını yitiren madenciler Buca Madenci anıtında anıldı.
Kaldıraç okurları olarak bizler de “Kaza Değil Cinayet, Kader Değil Katliam “,”Altı Ölüm Üstü Zulüm İşçi Katilleri Hesap Verecek”,”Katil Devlet Hesap Verecek” yazılı dövizlerimiz ve flamalarızla gerçekleştirilen anmaya katıldık.
Buca Belediye Başkanı Levent Priştina’nın da katıldığı anmada sık sık “Soma’yı Unutma Unutturma “,”İş Kazası Değil, Bu Bir Cinayet” sloganları atıldı. Basın açıklamasının ardından anıta mum dikimiyle anma sona erdi.
Soma’ya Duran’ın bayrağını taşıdık
Katliamın 2. yılında Soma’daydık. Saat 13:00’de TKİ önünden başlayıp, belediye önüne dek gerçekleşen yürüyüşe “Altı Ölüm Üstü Zulüm İşçi Katillerinden Hesap Soracağız “ yazılı ozalit, flama ve dövizlerimizle katıldık. Yürüyüş boyunca katil devleti teşhir eden, örgütlenmeye çağıran ve Duran ortağımızı anlatıp, katilinin aynı devlet olduğunu vurgulayan ajitasyon ve sloganlarımızla işçi cinayetinde yitirdiğimiz, doğum günü 13 Mayıs olan Duran ortağımızı da, ömrünü adadığı sınıf mücadelesinin içinde bir kez daha ölümsüzleştirdik. Alanda gazetemizi madenci ve yakınlarına da ulaştırdık.
Eylem CHP milletvekilleri, Sosyal Haklar Derneği, madenci ve ailelerinin konuşmaları ile son buldu.
Özellikle yerel halkın katılımının azlığı dikkati çekerken; çevre esnaftan TOKİ’nin yakınlarını kaybeden madenci ailelerine çekilişle vereceğini söylediği evleri eylemlere giderlerse vermemekle tehdit ettiklerini öğrendik.
Ayrıca köylülerin eyleme gitmesini fırsat bilen Kolin A.Ş. termik santral yapmak için Kozluören’de zeytin ağaçlarını kesmeye girişti. Eyleme giden köylülerin ve çevre illerden gelenlerin geri dönerek müdahale etmesi üzerine kesim durduruldu.