1 milyon çocuk okula değil, işe gidecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzbinlerce çocuk işçi, okul yerine mevsimlik işçi, çırak ve hizmet sektörü çalışanı olarak çalışmaya devam ettiği için ya aylar sonra okula başlayacak ya da hiç gidemeyecek.
Eğitim-Sen’in 2015-2016 Yıl Sonu Raporu’na göre, yarısı tarım sektöründe olmak üzere aile geçimine katkı sağlamak için çalıştırılan bir milyona yakın çocuk işçi var.
Ücret almadan ev işlerinde çalıştırılan çocuk sayısı ise neredeyse 7,5 milyon kişiyi buluyor.
Bu verilere göre, Türkiye genelinde 9 milyona yakın çocuk işçilik yapıyor.
Çalıştırılma saatleri
Çocuk işçiliğin yaygın olarak görüldüğü illerin başında Urfa geliyor.
Hayata Destek İnsani Yardım ve UNICEF’in hazırladığı “Bu İş Çocuk İşi Değil” başlıklı rapora göre, Urfa’da ailelerin yüzde 15’inde en az 1 çocuk işçi var.
Yine bu rapora göre, 14 yaş ortalamasındaki çocukların büyük bir bölümü işyerinde fiziksel şiddet ve istismara maruz kalıyor.
Raporda, Urfa’da okula gitmeyen çocukların yüzde 15’inin günde 12-14 saat çalıştırıldıkları için eğitimden mahrum kaldığına da dikkat çekiliyor.
DİSK-AR’ın hazırladığı Türkiye’de Çocuk İşçiliği Gerçeği 2015 Raporu’na göre ise 6-14 yaşındaki çocuklar haftada 28 saat, 15-17 yaş grubundaki çocuklar 45 saat, okula devam etmeyen çocuklar 54 saat çalışıyor.
DİSK: Mülteci çocuklar ucuz iş gücü olarak kullanılıyor
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi Müslüm Baran da, çocuk işçiliğinin önlenmesinde Türkiye’de ilgili kurumların yetersiz olduğunu dile getirerek, “Özellikle Mardin, Antep, Kilis ve Urfa gibi illerde son yıllarda Suriyeli mülteci çocuklar, hem hizmet hem de tarım sektöründe ucuz iş gücü olarak kullanılıyor” dedi.

Kaynak: İMC / 18 Eylül 2016