1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanındayız!

Toplantının başında nasıl bir süreçte 1 Mayıs’a gidildiği, geçen seneden bu yana devletin katliamcı yüzünde hiçbir eksilme olmadığı aksine bu durumun arttığı vurgulanırken dünyada yaşanan emperyalist paylaşım savaşının bölgemize yansımaları da ortaya konuldu. Toplantıya katılan işçilere, üniversite ve lise öğrencilerine “Neden 1 Mayıs’a katılmalıyız?” sorusu soruldu.

Bir Özgür Lise okuru “bizler meslek liselerinde okuyoruz. Şimdiden staj adı altında sömürülüyoruz. Geleceğimiz işçi olmaktır. Bu nedenle 1 Mayıs’a katılıyoruz” derken Kaldıraç dergisi okuru bir üniversiteli de “Bugün okuduğumuz üniversitelerde Soma’lara göz yuman maden mühendisleri, hastaları para olarak gören doktorlar yetiştirmeye çalışılıyor. Çoğumuz ise işsiz bırakılıyoruz. Geleceğimiz yok ediliyor. Oysa biz hem lise hem üniversite öğrencileri olarak gençliğin ve geleceğin ta kendisiyiz. Geleceğimizi kurmak için de 1 Mayıs’a katılmak zorundayız” diye konuştu.

İşçiler ise iş yerlerinde yaşadıkları sorunlardan, patronların kar hırsı uğruna insan yaşamının hiçe sayıldığından ve 1 Mayıs’ın tüm bu haksızlıklara karşı ses çıkarmak için en iyi yer olduğundan bahsetti.

Sonrasında tartışılan “Neden Taksim?” sorusu oldu. Yaklaşık 1 saat süren tartışmadan sonra Taksim’in gerekçe gösterilmeksizin yasaklandığı, 1977 1 Mayısı’nın tarihinin varlığı, İstanbul’un işçi sınıfının başkenti olduğu, iki sınıfın çarpışmasının en görününr olduğu 1 Mayıs’ta merkezi ve disiplinli bir katılımın önemi ve duyulacak en gür sesin bu meydandan haykırılacağının vurgulandığı bir konuşma yapıldı.

Tartışmanın bitiminde bu yıl 1 Mayıs’ta Taksim’e kitlesel bir şekilde katılmak için çalışma önerileri sunuldu. Özgür Lise okurlarından biri bu yıl için önlerine koydukları takvimi toplantıya sundu, diğer katılımcıların da önerileriyle birlikte 1 Mayıs komitelerinin önemi ve bu yıl da 1 Mayıs’ı bu komitelerle örgütlemek gerektiği konuşuldu.

“1 Mayıs için 1 Yevmiye” ve çeşitli kampanyaların aktarımından sonra ise 19 Nisan’da Sarnıç’ta yapılacak olan pikniğe çağrıyla toplantı sonlandırıldı.