Bildiriler & Açıklamalar

Direnişe çağrı, özgürlüğe davet

Eğitim hayatımızda bir zoom karesinden ibaret olduğumuz, üretim alanlarımızdan uzakta, evlerde ekonomik krizin sonuçlarıyla boğuştuğumuz iki senenin ardından üniversitelerimize, yaşam alanlarımıza dönüyoruz.  Fakat daha...

Başka bir seçenek var

Soru şu: Kim yönetecek?

“Bir kişi daha kat…”

Ya Sosyalizm Ya Ölüm!

Makaleler

Eylem özgürleştirir: Covid-19 pandemisinde işçi kadınların direnişi*

2000’li yıllarda Türkiye’de kadın emeği ve kadın mücadelesi 1970’lerin sonundan itibaren dünya ölçeğinde kapitalizmin yapısal krizlerinin bir sonucu olarak öne çıkarılan neoliberal politikaların emek piyasasında...

Perspektif

Mücadele ve gelecek

Şöyle söylüyorlar, okumuşturlar, yazmıştırlar, 12 Eylül yenilgisini yaşamıştırlar, Marksizmden uzak durmak anlamında haberdardırlar, yaşları 50’nin üzerindedir: “Bu ülkede devrim olmaz.” Söyledikleri budur. Onlara Nâzım Hikmet...